Dan Opštine Plav

Date

30 jul 2024
Opština Plav

Time

Tačno mjesto i vrijeme održavanja manifestacije će biti naknadno objavljeno.
Čitav dan
QR Code
Opština Plav

Organizator

Opština Plav
Phone
+382 51 251 420
Email
kabinet@plav.me
Website
https://www.plav.me/

Opština Plav nalazi se u jugoistočnom dijelu Sandžaka, neposredno do granice prema Albaniji i Kosovu. Opštine Plav zauzima površinu od 329 km2. Teritorija Opštine smještena je u izvorišnim tokovima Lima i Pećke Bistrice, između Prokletijskih planina, u kojima dinarske planine dostižu visinsku kulminaciju. Preko planinskih visova, sa južne i jugozapadne strane pruža se državna granica Crne Gore prema Albaniji, a sa istočne strane, granica prema Kosovu.

Na osnovu Zakona o nacionalnim parkovima (Sl. list 56/09), Prokletije su proglašene petim Nacionalnim parkom u Crnoj Gori na površini od 16 638 ha.

Centralni dio Opštine čini sjeveroistočni dio plavsko – gusinjska kotline, koja je, Limskom dolinom, prirodno otvorena prema sjeveru. Čitav predio je blago nagnut prema sjeveru, kuda vode i svi rječni tokovi, kao i najvažniji put dolinom Lima.

Opština se sa južne i jugoistočne strane graniči sa Albanijom, sa jugoistočne strane sa Kosovom. Sa sjeverne strane graniči se sa opštinom Berane, sa jugozapadne strane sa opštinom Gusinje a sa sjeverozapadne strane sa opštinom Andrijevica. Granica opštine Plav duga je 92,95 km.

Grad Plav se nalazi na prosječnij nadmorskoj visini od oko 945 mnm. Skoncentrisan je oko Plavskog jezera i rijeke Lim.

Plavsko – gusinjska kotlina predstavlja najdublji i najveći lednički oblik na Prokletijskim planinama. Dužina kotline iznosi oko 25km, a širina oko 5km i prostire se u smjeru sjever – jug.

Plavsko jezero, najveće ledničko jezero u Crnoj Gori, čija površina iznosi 1, 99km2, nalazi se na 906 mnm, sa maksimalnom dubinom 9,15m. Maksimalna dužina jezera je preko 2000m, a širina oko 1500.

Plavsko jezero je protočnog tipa. Osnovna obilježja vodnog bilansa daju mu pritoka Ljuča sa svojim slivom (pritoke Vruja i Grnčar) i otoka Lim, čije izvorište predstavlja upravo ovo jezero.

Doline rjeke Lim i njenih pritoka svojim oblicima i pravcima pružanja predstavljaju prirodnu predispoziciju za vezu sa susjednim oblastima i unutrašnje veze. Rijeka Lim je okosnica na koju se vezuju ostali sekundarni pravci.

Prostor Opštine pripada Crnomorskom slivu, odnosno slivu rijeke Lim.

Lokacija

Opština Plav
Čaršijska bb, 84325 Plav, Crna Gora
Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.