Pismo iz Novog Pazara

Još jedan od glumaca iz ove predstave, Rifat Salihović, potvrđuje da je predstava zaista prelepa, da se kroz nju prožima i oživljava ljubav i plemenitost.
Još jedan od glumaca iz ove predstave, Rifat Salihović, potvrđuje da je predstava zaista prelepa, da se kroz nju prožima i oživljava ljubav i plemenitost.
Akademik Zukorlić istakao i da je nema ekonomskog razvoja bez razvoja nauke, te ponovo pokrenuo inicijativu za izgradnju naučno-tehnološkog parka u Novom Pazaru.
Akademik Zukorlić istakao i da je nema ekonomskog razvoja bez razvoja nauke, te ponovo pokrenuo inicijativu za izgradnju naučno-tehnološkog parka u Novom Pazaru.
Predsjednik građevinskog odbora za izgradnju džamije prof.dr. Admir Muratović tokom svog obraćanja istakao da je ovo za njega poseban dan, jer konačno će biti izgrađena džamija u njegovom rodnom mjestu.
Predsjednik građevinskog odbora za izgradnju džamije prof.dr. Admir Muratović tokom svog obraćanja istakao da je ovo za njega poseban dan, jer konačno će biti izgrađena džamija u njegovom rodnom mjestu.
Prisutnima se obratio i predsjednik Sabora Islamske zajednice dr. Enver Gicić naglašavajući da svi ljudi treba da pokažu svijest o važnosti davanja zekata.
Prisutnima se obratio i predsjednik Sabora Islamske zajednice dr. Enver Gicić naglašavajući da svi ljudi treba da pokažu svijest o važnosti davanja zekata.
Muftija Kujević je tom prilikom istakao da je prošlo 30 godina od kako je obnovljen rad medrese Gazi Isa-beg u Sandžaku.
Muftija Kujević je tom prilikom istakao da je prošlo 30 godina od kako je obnovljen rad medrese Gazi Isa-beg u Sandžaku.