Pismo iz Nove Varoši

Večeras će prije akšama u Prijepolju biti održan seminar sa imamima iz pomenutih medžlisa, a nakon zajedničkog iftara kojeg priređuje Prijepoljski medžlis, delegacija će boraviti na teravijama u džematima ovih medžlisa. 
Večeras će prije akšama u Prijepolju biti održan seminar sa imamima iz pomenutih medžlisa, a nakon zajedničkog iftara kojeg priređuje Prijepoljski medžlis, delegacija će boraviti na teravijama u džematima ovih medžlisa. 
Funkcionisanje Medžlisa Nova Varoš s imenovanjem predsjednika umnogome će olakšati, ne samo imamu već doprinijeti i poboljšanju vjerskog života na tom području. Malo je Bošnjaka u Novoj Varoši a mnogobrojni su utjecaji i izazovi s kojim se susreću.
Funkcionisanje Medžlisa Nova Varoš s imenovanjem predsjednika umnogome će olakšati, ne samo imamu već doprinijeti i poboljšanju vjerskog života na tom području. Malo je Bošnjaka u Novoj Varoši a mnogobrojni su utjecaji i izazovi s kojim se susreću.