Pismo sa Kosova

Vijesti sa Kosova

Dok policija na granicama provodi akciju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost.
Dok policija na granicama provodi akciju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost.
Izrael je poslednja država koja je priznala Kosovo 1. februara ove godine i to na osnovu Vašingtonskog sporazuma. Pre ovog priznanja, Kosovo gotovo tri godine nije priznala nijedna zemlja.
Izrael je poslednja država koja je priznala Kosovo 1. februara ove godine i to na osnovu Vašingtonskog sporazuma. Pre ovog priznanja, Kosovo gotovo tri godine nije priznala nijedna zemlja.
Peć i Đakovica su gradovi na Kosovu a Šoši navodi da su pomenute čaršije bile i urbane sredine sa poslovnim prostorijama i kućama u kojima se vekovima živelo i radilo, a koje su srpske snage spalile i potpuno uništile.
Peć i Đakovica su gradovi na Kosovu a Šoši navodi da su pomenute čaršije bile i urbane sredine sa poslovnim prostorijama i kućama u kojima se vekovima živelo i radilo, a koje su srpske snage spalile i potpuno uništile.
Inače, Rezolucija podrazumijeva zabranu negiranja genocida u Srebrenici i, kako je navedeno, predstavlja čin solidarnosti s patnjama Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine.
Inače, Rezolucija podrazumijeva zabranu negiranja genocida u Srebrenici i, kako je navedeno, predstavlja čin solidarnosti s patnjama Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine.
Za usvajanje rezolucije, glasalo je 89 poslanika, nijedan nije bio protiv, a nije bilo ni uzdržanih. Poslanici Srpske liste napustili su zasjedanje u momentu kada je na dnevni red došao Nacrt rezolucije.
Za usvajanje rezolucije, glasalo je 89 poslanika, nijedan nije bio protiv, a nije bilo ni uzdržanih. Poslanici Srpske liste napustili su zasjedanje u momentu kada je na dnevni red došao Nacrt rezolucije.
Republika Kosovo želi regionalnu saradnju. Ali potrebna je saradnja bez diskriminacije.
Republika Kosovo želi regionalnu saradnju. Ali potrebna je saradnja bez diskriminacije.