Melanholični saz

Kakistokracija (vladavina najgorih) prezire umjetnike, jer njihova djeca više ne uče na primjerima umjetničke zaostavštine zemlje koju su opteretili svojim bahatim, banalnim postupcima i osobnom neukošću.
Kakistokracija (vladavina najgorih) prezire umjetnike, jer njihova djeca više ne uče na primjerima umjetničke zaostavštine zemlje koju su opteretili svojim bahatim, banalnim postupcima i osobnom neukošću.
Jednog dana je palo baš mnogo granata, pucalo je i odjekivalo kao da su zlotvori htjeli da svakog stanovnika lično pogodi po jedna. Kad je Ahmed tog dana sa majkom došao po svoj humanitarni paket, već se okupilo mnogo ljudi.
Jednog dana je palo baš mnogo granata, pucalo je i odjekivalo kao da su zlotvori htjeli da svakog stanovnika lično pogodi po jedna. Kad je Ahmed tog dana sa majkom došao po svoj humanitarni paket, već se okupilo mnogo ljudi.