Atelje +384

Nažalost, u Bosni i Hercegovini ljudi koji predstavljaju institucije države ne žele slobodne, umne i ekonomski neovisne građane jer bi to bio njihov definitivni kraj.
Nažalost, u Bosni i Hercegovini ljudi koji predstavljaju institucije države ne žele slobodne, umne i ekonomski neovisne građane jer bi to bio njihov definitivni kraj.
Ćamil Sijarić je naš sandžački Tolstoj, koji je po književnoj vrijednosti i psihologiji svojih likova ravan rame uz rame sa Mešom Selimovićem, Ivom Andrićem…
Ćamil Sijarić je naš sandžački Tolstoj, koji je po književnoj vrijednosti i psihologiji svojih likova ravan rame uz rame sa Mešom Selimovićem, Ivom Andrićem…
Kao svjedok važnih događanja, Munevera Hadžišehović donosi niz primjera o stanju jugoslavenskog društva, pri tome posebno opisujući način života žene, njenu ulogu u porodici i društvu.
Kao svjedok važnih događanja, Munevera Hadžišehović donosi niz primjera o stanju jugoslavenskog društva, pri tome posebno opisujući način života žene, njenu ulogu u porodici i društvu.
Pravo učešća na konkursu imaju autori i autorice do 35 godina starosti koji pišu na bosanskom, hrvatskom, srpskom ili crnogorskom jeziku i nemaju objavljenu zbirku pjesama.
Pravo učešća na konkursu imaju autori i autorice do 35 godina starosti koji pišu na bosanskom, hrvatskom, srpskom ili crnogorskom jeziku i nemaju objavljenu zbirku pjesama.
InfinitX je ujedno i najava novog Satorijevog albuma u Exitovoj produkciji, kojim će svijetu predstaviti srpsku i balkansku tradicionalnu muziku u modernom aranžmanu.
InfinitX je ujedno i najava novog Satorijevog albuma u Exitovoj produkciji, kojim će svijetu predstaviti srpsku i balkansku tradicionalnu muziku u modernom aranžmanu.
Ko su bili pioniri i akteri bosanskohercegovačkog filma? U kojim okolnostima se prave filmovi u Bosni i Hercegovini? Koje teme obrađuju filmski stvaraoci? Kako nastaje film?
Ko su bili pioniri i akteri bosanskohercegovačkog filma? U kojim okolnostima se prave filmovi u Bosni i Hercegovini? Koje teme obrađuju filmski stvaraoci? Kako nastaje film?
Poželio Mirso i Bosnu i svoju čaršiju i staru majku i babu, al' dragu, čini mu se, najviše.
Poželio Mirso i Bosnu i svoju čaršiju i staru majku i babu, al' dragu, čini mu se, najviše.