Vaš Psiholog

Potrebno je naglasiti da društvene mreže nisu same po sebi ugrožavajuće, već je to njihova prekomerna upotreba (zavisnost), zatim sadržaj kom mladi mogu biti izloženi, a nije primeren njihovom uzrastu, kao i nasilje kom mogu biti izloženi u cyber prostoru.
Potrebno je naglasiti da društvene mreže nisu same po sebi ugrožavajuće, već je to njihova prekomerna upotreba (zavisnost), zatim sadržaj kom mladi mogu biti izloženi, a nije primeren njihovom uzrastu, kao i nasilje kom mogu biti izloženi u cyber prostoru.
Uz uspostavljanje ravnoteže između zadovoljenja osnovnih ljudskih potreba i ispunjavanja svakodnevnih obaveza stvara se pogodno tlo za očuvanje mentalnog zdravlja, čime se ujedno i umanjuje šansa da do razvoja sindroma sagorevanja i dođe.
Uz uspostavljanje ravnoteže između zadovoljenja osnovnih ljudskih potreba i ispunjavanja svakodnevnih obaveza stvara se pogodno tlo za očuvanje mentalnog zdravlja, čime se ujedno i umanjuje šansa da do razvoja sindroma sagorevanja i dođe.
Prema onome što za sada znamo o raznim formama “ispiranja mozga”, očito je da se tu radi o posve nehumanom postupku, koji se zasniva na bezobzirnom i surovom: (a) fizičkom, (b) socijalnom i (c) psihološkom pritisku.
Prema onome što za sada znamo o raznim formama “ispiranja mozga”, očito je da se tu radi o posve nehumanom postupku, koji se zasniva na bezobzirnom i surovom: (a) fizičkom, (b) socijalnom i (c) psihološkom pritisku.
Sindrom sagorevanja se najčešće sagledava u kontekstu poslovnih obaveza i ambicija. Međutim, činjenica je da se isti javlja i među studentskom populacijom.
Sindrom sagorevanja se najčešće sagledava u kontekstu poslovnih obaveza i ambicija. Međutim, činjenica je da se isti javlja i među studentskom populacijom.
Nezadovoljene potrebe dovode do jakih negativnih emocija. Primarne emocije, kao prirodan način reagovanja na neispinjene potrebe, prve se aktiviraju.
Nezadovoljene potrebe dovode do jakih negativnih emocija. Primarne emocije, kao prirodan način reagovanja na neispinjene potrebe, prve se aktiviraju.
Ako imate problem sa čestim svađama u vezi ili braku, prodjite kroz ove korake kako biste shvatili koje su vaše potrebe i kako na pravilan način da ih iskomunicirate partneru.
Ako imate problem sa čestim svađama u vezi ili braku, prodjite kroz ove korake kako biste shvatili koje su vaše potrebe i kako na pravilan način da ih iskomunicirate partneru.