Vaš Psiholog

Mnogi roditelji opisuju da je rani razvoj protekao bez ikakvih problema, da je dete čak bilo napredno za svoj uzrast i onda, u jednom trenutku, da se ,,povuklo u sebe i postalo odsutno“. To se najčešće i događa.
Mnogi roditelji opisuju da je rani razvoj protekao bez ikakvih problema, da je dete čak bilo napredno za svoj uzrast i onda, u jednom trenutku, da se ,,povuklo u sebe i postalo odsutno“. To se najčešće i događa.
Pervazivni razvojni poremećaji (PRP) su poremećaji u razvoju koje karakteriše kvalitativno oštećenje recipročnih socijalnih interakcija i obrazaca komunikacije.
Pervazivni razvojni poremećaji (PRP) su poremećaji u razvoju koje karakteriše kvalitativno oštećenje recipročnih socijalnih interakcija i obrazaca komunikacije.
Kada su ovako etiketirane, često dolazi do toga da razvijaju uverenje da nešto nije u redu sa njima.
Kada su ovako etiketirane, često dolazi do toga da razvijaju uverenje da nešto nije u redu sa njima.
Zajednička pažnja predstavlja fokus dve osobe na isti predmet i stanje u kojem dvoje (dete i roditelj) namerno dele pažnju prema istom objektu, događaju ili iskustvu, odnosno komuniciraju o njemu.
Zajednička pažnja predstavlja fokus dve osobe na isti predmet i stanje u kojem dvoje (dete i roditelj) namerno dele pažnju prema istom objektu, događaju ili iskustvu, odnosno komuniciraju o njemu.
Ovaj poremećaj najčešće se dijagnostikuje u adolescenciji i mlađem odraslom dobu.
Ovaj poremećaj najčešće se dijagnostikuje u adolescenciji i mlađem odraslom dobu.
Sve vreme dok ste preterano razmišljali i analizirali, Vaša anksioznost, krivica, bes i slično bili su povišeni, a u određenim trenucima verovatno i preplavljujući. Možda ste usled toga razvili nesanicu, niste bili produktivni u učenju ili na poslu, zapostavili mnogobrojne obaveze.
Sve vreme dok ste preterano razmišljali i analizirali, Vaša anksioznost, krivica, bes i slično bili su povišeni, a u određenim trenucima verovatno i preplavljujući. Možda ste usled toga razvili nesanicu, niste bili produktivni u učenju ili na poslu, zapostavili mnogobrojne obaveze.
Miran početak komunikacije vodi većim šansama za razrešenje, dok buran početak vodi sigurnoj svađi i novim povredama i partnera i njihovog odnosa.
Miran početak komunikacije vodi većim šansama za razrešenje, dok buran početak vodi sigurnoj svađi i novim povredama i partnera i njihovog odnosa.
Istraživanja pokazuju mnoštvo komunikacijskih nesporazuma kada je reč o davanju objašnjenja zašto do odbijanja dolazi. Ljudi su skloni tome da daju uopštene i lažne razloge, čak i kada su pravi vrlo jednostavni i dostupni.
Istraživanja pokazuju mnoštvo komunikacijskih nesporazuma kada je reč o davanju objašnjenja zašto do odbijanja dolazi. Ljudi su skloni tome da daju uopštene i lažne razloge, čak i kada su pravi vrlo jednostavni i dostupni.
Svako od nas može efikasno poboljšati svoju otpornost na stres. Kao ljudska bića mi smo sposobni za altruističko ponašanje i ljubav i posjedujemo jedinstvenu sposobnost za sreću i preovladavanje stresa.
Svako od nas može efikasno poboljšati svoju otpornost na stres. Kao ljudska bića mi smo sposobni za altruističko ponašanje i ljubav i posjedujemo jedinstvenu sposobnost za sreću i preovladavanje stresa.
U svakom partnerstvu će se neka od ovih ponašanja povremeno pojaviti, međutim, njihovo perzistiranje u odnosu pravi trajne posledice, oblikuje načine reagovanja oba partnera, uništava privrženost i povezanost.
U svakom partnerstvu će se neka od ovih ponašanja povremeno pojaviti, međutim, njihovo perzistiranje u odnosu pravi trajne posledice, oblikuje načine reagovanja oba partnera, uništava privrženost i povezanost.