Ja ti vikah, al nemadoh kom

Meni, Jasmine, nije poznato ime porodice, na koju upireš prstom. Budi hrabari bosanski vitez pa nam kaži ime te porodice da znamo. Tvoja retorika o „kraju“ silno me podsjeća na srpski predgenocidni govor Radovana Karadžića u bosanskom parlamentu o „nestanku“, tj., o „kraju“ muslimanskog naroda jer se neće moći obraniti ako ovdje bude rata. Karadžićeva genocidna retorika je spaljena u Hagu, a tvoja, Jasmine, nadam se završit će na smeću.
Meni, Jasmine, nije poznato ime porodice, na koju upireš prstom. Budi hrabari bosanski vitez pa nam kaži ime te porodice da znamo. Tvoja retorika o „kraju“ silno me podsjeća na srpski predgenocidni govor Radovana Karadžića u bosanskom parlamentu o „nestanku“, tj., o „kraju“ muslimanskog naroda jer se neće moći obraniti ako ovdje bude rata. Karadžićeva genocidna retorika je spaljena u Hagu, a tvoja, Jasmine, nadam se završit će na smeću.
Bakire, nema drugog puta već da mobiliziraš, već da se svi mobiliziramo, već da se mobiliziraju svi Bošnjaci/Bosanci u domovini i svijetu na bosanski sigurnosno-zdravstveni, biološko-egzistencionalni i mentalno-stabilni pohod za spas bosanske nacije i bosanske države i to od dva smrtonosna virusa: od Covida-19 i od Koruptiva-21.
Bakire, nema drugog puta već da mobiliziraš, već da se svi mobiliziramo, već da se mobiliziraju svi Bošnjaci/Bosanci u domovini i svijetu na bosanski sigurnosno-zdravstveni, biološko-egzistencionalni i mentalno-stabilni pohod za spas bosanske nacije i bosanske države i to od dva smrtonosna virusa: od Covida-19 i od Koruptiva-21.
Gospodine Leposaviću, sjetite se svih majki Srebrenice koje su izgubile svoje sinove, sjetite se njihovih prolivenih suza izgubljene mladosti i proklestva za sve počinioce. Umjesto negiranja sve žrtve Srebrenice su zaslužile ,,Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici.”
Gospodine Leposaviću, sjetite se svih majki Srebrenice koje su izgubile svoje sinove, sjetite se njihovih prolivenih suza izgubljene mladosti i proklestva za sve počinioce. Umjesto negiranja sve žrtve Srebrenice su zaslužile ,,Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici.”
Pokušaj da bosanska nacija i država isprave svoju grešku prema Enveru Čolakoviću, dočekan je na nož bosanskih revizionista istorije od kojih je najglasniji dnevni istoričar i analitičar beogradskog kova Husnija Kamberović, koji kao da je shvatio u kakvo su ga blato uvalili.
Pokušaj da bosanska nacija i država isprave svoju grešku prema Enveru Čolakoviću, dočekan je na nož bosanskih revizionista istorije od kojih je najglasniji dnevni istoričar i analitičar beogradskog kova Husnija Kamberović, koji kao da je shvatio u kakvo su ga blato uvalili.
U kulturnom polju argument ljubavi prema poslu često legitimira besplatan ili potplaćeni rad. Nina Gojić piše o fenomenu samoeksploatacije koji se u kulturnom radu manifestira u dvije krajnosti: od promoviranja umjetničke hiperproizvodnje kao “dokaza” talenta do samoiscrpljivanja gomilanjem slabo ili čak nimalo plaćenih poslova koji su često jedini način da se održi kontinuitet umjetničke prakse.
U kulturnom polju argument ljubavi prema poslu često legitimira besplatan ili potplaćeni rad. Nina Gojić piše o fenomenu samoeksploatacije koji se u kulturnom radu manifestira u dvije krajnosti: od promoviranja umjetničke hiperproizvodnje kao “dokaza” talenta do samoiscrpljivanja gomilanjem slabo ili čak nimalo plaćenih poslova koji su često jedini način da se održi kontinuitet umjetničke prakse.
Kič-patriotski panađur koji se odigrao povodom puštanja u promet spomenika Stefanu Nemanji, održan u prisustvu većeg broja građana i predstavnika države (koja zabranjuje veća okupljanja zbog opasnosti od zaraze) vrhunac je dugotrajne sapunice oko podizanja rečenog spomenika.
Kič-patriotski panađur koji se odigrao povodom puštanja u promet spomenika Stefanu Nemanji, održan u prisustvu većeg broja građana i predstavnika države (koja zabranjuje veća okupljanja zbog opasnosti od zaraze) vrhunac je dugotrajne sapunice oko podizanja rečenog spomenika.