Druga Amerika

Mogu li Marxove ideje još biti relevantne, više od jednog veka nakon što su formulisane, ako imamo u vidu da se svetski dohodak po glavi stanovnika u međuvremenu uvećao 7, a u Sjedinjenim Državama više od 8 puta?
Mogu li Marxove ideje još biti relevantne, više od jednog veka nakon što su formulisane, ako imamo u vidu da se svetski dohodak po glavi stanovnika u međuvremenu uvećao 7, a u Sjedinjenim Državama više od 8 puta?
Vreme je da jasno kažemo da se pravo na Medicare mora proširiti na milione starijih radnika kojima je zdravstvena zaštita najpotrebnija.
Vreme je da jasno kažemo da se pravo na Medicare mora proširiti na milione starijih radnika kojima je zdravstvena zaštita najpotrebnija.
Rasna diskriminacija je očigledna, ali istraživanja ukazuju i na snažnu korelaciju između siromaštva i izgleda da neko završi u zatvoru ili pogine u susretu sa policijom.
Rasna diskriminacija je očigledna, ali istraživanja ukazuju i na snažnu korelaciju između siromaštva i izgleda da neko završi u zatvoru ili pogine u susretu sa policijom.
Najveći školski okrug u Americi uspeo je da obezbedi više časova uživo nego mnogi bolje opremljeni okruzi. Ali skoro 3 meseca otkad su vakcine dostupne nastavnicima, manje od polovine njih – oko 65 hiljada, od ukupno 147 hiljada koje zapošljava ministarstvo prosvete – primilo je prvu dozu vakcine.
Najveći školski okrug u Americi uspeo je da obezbedi više časova uživo nego mnogi bolje opremljeni okruzi. Ali skoro 3 meseca otkad su vakcine dostupne nastavnicima, manje od polovine njih – oko 65 hiljada, od ukupno 147 hiljada koje zapošljava ministarstvo prosvete – primilo je prvu dozu vakcine.
U poslednjih 40 godina došlo je do velikog transfera bogatstva u kom su gubitnici bili srednja klase i radničke porodice, a dobitnici najbogatiji ljudi u Americi.
U poslednjih 40 godina došlo je do velikog transfera bogatstva u kom su gubitnici bili srednja klase i radničke porodice, a dobitnici najbogatiji ljudi u Americi.
Velika kriza može da bude i velika šansa. Nažalost, po svemu sudeći, politička praksa je još jedanput razočarala teoriju.
Velika kriza može da bude i velika šansa. Nažalost, po svemu sudeći, politička praksa je još jedanput razočarala teoriju.