Put vjernika mira i tolerancije

Jedini spas od šejtana je ustrajnost u traženju zaštite od Allaha, spominjanju Allaha i obavljanju propisanih namaza u džematu.
Jedini spas od šejtana je ustrajnost u traženju zaštite od Allaha, spominjanju Allaha i obavljanju propisanih namaza u džematu.
Islam poziva svoje sljedbenike da stječu znanje i da po njemu djeluju, jer prva objava Muhammedu, a.s., glasila je: ”Čitaj, u ime Gospodara tvoga!”
Islam poziva svoje sljedbenike da stječu znanje i da po njemu djeluju, jer prva objava Muhammedu, a.s., glasila je: ”Čitaj, u ime Gospodara tvoga!”
Eutifronova dilema također je podijelila i rani islam: mu’tezilije i filozofi su zagovarali intelektualizam, dok su hanbelije i eš’arije branili voluntarizam.
Eutifronova dilema također je podijelila i rani islam: mu’tezilije i filozofi su zagovarali intelektualizam, dok su hanbelije i eš’arije branili voluntarizam.
Ajet u kojem se spominje uzvišeni moral i stid ove žene, učit će se do Sudnjeg dana, i ona je dostojna da je slijedi svaka žena muslimanka i da ponosno hodi stazom stida i poštenja.
Ajet u kojem se spominje uzvišeni moral i stid ove žene, učit će se do Sudnjeg dana, i ona je dostojna da je slijedi svaka žena muslimanka i da ponosno hodi stazom stida i poštenja.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslan je u najtežem periodu ljudskog roda, u periodu potpunog neznanja (džahiljjeta) i paganizma, kada su ljudi vjerovali da ne postoji bolja vjera od idolopoklonstva.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslan je u najtežem periodu ljudskog roda, u periodu potpunog neznanja (džahiljjeta) i paganizma, kada su ljudi vjerovali da ne postoji bolja vjera od idolopoklonstva.
Istinski islamski učenjaci nisu tragali za znanjem zbog samog znanja, već zbog toga što su bili svjesni da je znanje put do dobrog djela i da je cilj znanja djelo.
Istinski islamski učenjaci nisu tragali za znanjem zbog samog znanja, već zbog toga što su bili svjesni da je znanje put do dobrog djela i da je cilj znanja djelo.
Takvi ljudi troše našu pozitivnu energiju, emocionalno nas iscrpljuju i uzrokuju stres i psihološki pritisak.
Takvi ljudi troše našu pozitivnu energiju, emocionalno nas iscrpljuju i uzrokuju stres i psihološki pritisak.