Put vjernika mira i tolerancije

Islamske teme

Više od 11 miliona ljudi u Africi primilo je islam posredstvom Abdur-Rahmana es-Sumejta, nakon što je proveo više od 29 godina šireći islam na afričkom kontinentu.
Više od 11 miliona ljudi u Africi primilo je islam posredstvom Abdur-Rahmana es-Sumejta, nakon što je proveo više od 29 godina šireći islam na afričkom kontinentu.
Čovjek koji se pridržava Allahove upute, sličan je pčeli koja uvijek proizvodi i daje ono najbolje i nikad joj ne dosadi, niti se umori.
Čovjek koji se pridržava Allahove upute, sličan je pčeli koja uvijek proizvodi i daje ono najbolje i nikad joj ne dosadi, niti se umori.
Tokom cijelog života ljudi će vam stavljati i lijepiti papire na leđa sa ispisanim porukama na njima, a svrha im je da vas povuku nazad dok pokušavate napredovati.
Tokom cijelog života ljudi će vam stavljati i lijepiti papire na leđa sa ispisanim porukama na njima, a svrha im je da vas povuku nazad dok pokušavate napredovati.
Jedan od znakova veličine Allahove milosti je i to što On ne oprašta samo grijehe onome ko se iskreno pokaje, već njegova loša djela koja je učinio pretvara u dobra djela.
Jedan od znakova veličine Allahove milosti je i to što On ne oprašta samo grijehe onome ko se iskreno pokaje, već njegova loša djela koja je učinio pretvara u dobra djela.
Onaj ko donosi salavat na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, razlog je da se ime njegovog oca spomene Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a to je jedan od najvećih vidova dobročinstva.
Onaj ko donosi salavat na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, razlog je da se ime njegovog oca spomene Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a to je jedan od najvećih vidova dobročinstva.
Koliko puta smo vidjeli ljude kojima je Allah podario novac i ogromni kapital, ali su se oni loše odnosili prema tom kapitalu i postali siromašni?
Koliko puta smo vidjeli ljude kojima je Allah podario novac i ogromni kapital, ali su se oni loše odnosili prema tom kapitalu i postali siromašni?
Možda ti Allah daje obilnu opskrbu zbog tvog dobročinstva prema tvojim starim roditeljima i da nije tog dobročinstva, ti ne bi dobio tu opskrbu.
Možda ti Allah daje obilnu opskrbu zbog tvog dobročinstva prema tvojim starim roditeljima i da nije tog dobročinstva, ti ne bi dobio tu opskrbu.