Fildžan do pola

Da li je srpska politička religija uspostavljena i na državnom prostoru Crne Gore?
Da li je srpska politička religija uspostavljena i na državnom prostoru Crne Gore?
Neprijatelj je cijelo jutro gađao naše položaje tenkovskim granatama. Dva nerazdvojna druga Šerif i Suad, ili kako ih je cijela brigada zvala Šero i Sudo, danima su zajedno ostajali u rovu. Zajedno su odlazili kući na kratak odmor i opet u planinu, pod bukvu.
Neprijatelj je cijelo jutro gađao naše položaje tenkovskim granatama. Dva nerazdvojna druga Šerif i Suad, ili kako ih je cijela brigada zvala Šero i Sudo, danima su zajedno ostajali u rovu. Zajedno su odlazili kući na kratak odmor i opet u planinu, pod bukvu.