Kompleksni ekološki problemi imaju prosta rješenja

Geografski položaj Novog Pazara, odnosno grad u kotlini svakako otežava ovo stanje, ali ne smije biti opravdanje već podstrijek da radimo više.
IMG_3178
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Osim problema sa zagađenim vazduhom, postoje ogromni problemi sa velikom količinom smeća, divljim deponijama, pa i zvaničnom deponijom Golo brdo, kao i problemi sa zagađenim rijekama.

Prije nego pomenemo rešenja, važno je znati da su glavni izvori zagađenja vazduha u našem gradu ložišta, kako kućna, tako i centralizovane toplane na ekološki neprihvatljiva goriva(ugalj, lož ulje), kotlovi većih objekata i slično.

Ogromne količine izduvnih gasova iz automobila. Geografski položaj Novog Pazara, odnosno grad u kotlini svakako otežava ovo stanje, ali ne smije biti opravdanje već podstrijek da radimo više.

Kao problem može se navesti i niska ekološka svijest građana o važnosti ovog problema.

Namerno naglašavam da su rešenja prosta, jer nismo prvi koji se susreću sa ovim problemima. Širom svijeta ovi problemi su rešeni kroz historiju.

Ono što je najosnovnije jeste:

 • Da se izvrši centralizacija grijanja izgradnjom više toplana na ekološki prihvatljiva goriva, što bi doprinijelo gašenju velikog broja individualnih ložišta
 • Gasifikacija odnosno grijanje na gas
 • Izrada stručne studije saobraćaja a sve u cilju razgušenja saobraćajnih gužvi i u cilju organizovanja kvalitetnog gradskog prevoza
 • Kvalitetni filteri za fabrička postrojenja
 • Inspekcijski nadzor i kaznena politika za loženje striza, guma, plastike
 • Podizanje ekološke svijesti kroz razne projekte, kod svih uzrasta
 • Masovne sadnje šuma
 • Subvencije za zamenu kotlova, energetsku efikasnost, prelazak sa dizel vozila na vozila sa pogonom na benzin
 • Pravljenje pešačkih i biciklističkih staza te promocija takvih vidova kretanja

Kada govorimo o smeću, ono što bi bilo najpotrebnije jeste hitna sanacija deponije Golo brdo, u najboljem slučaju gašenje i premeštaj, jer je neprihvatljivo da bude na toj nadmorskoj visini gdje kvari prirodni ambijent, konstatno gori i smeta meštanima okolnih mesta, kroz slivove podzemnih voda vrlo lako zagađuje izvore, fizički je nestabilna i jako opasna.

Ono što nam je potrebno:

 • Deponija koja odvaja i prerađuje otpad i sprema ga dalje za reciklažu
 • Bolja pokrivenost takvom vrstom kontejnera i kvalitetnija usluga odnošenja smeća
 • Uvođenje reciklomata(koji automatski daju novac za svaku ubačenu flašu, limenku i sl.)
 • Podizanje svijesti građana o reciklaži i pravilnom odlaganju otpada

Postoji jako dobar primer spalionice smeća u Beču, u kojoj se pali svo smeće bez odvajanja i ta energija obezbeđuje dalje grijanje i struju za oko 50.000 domaćinstava, a dobrim sistemom prečišćavanja gotovo da nema štetnih izduvnih gasova na kraju procesa.

Glavni problemi rijeka su ulivanje kišne i fekalne kanalizacije u rijeke, kao i bacanje velikih količina smeća.

Takođe neregulisana rečna korita i ogromni problemi sa poplavama i svime što one nose.

To se može rešiti:

 • Kvalitetnim i stručnim korićenjem rijeka
 • Pravljenjem kolektora otpadnih voda
 • Kaznenom politikom za bacanje smeća

Ovo su pitanja koja se tiču svakog građanina i nikakve podjele ne smiju biti razlog razilaženja oko ovih pitanja, ni političke, vjerske, nacionalne, oko ovih problema i rešenja moramo imati konsenzus.

Navedena su u tekstu osnovna rešenja, a ima ih još jako puno koja sigurno doprinose boljitku na ovom polju, ne smijemo zanemariti ni 0,1 odsto boljitka.

Postoje veliki budžeti opštinski, iz ministarstva, EU fondova i slično koji se sigurno mogu iskoristiti za rešavanje ovih problema.

Zasigurno da ona ne leže u velikom razmišljanju i traženju rešenja, već u ozbiljnoj i poštenoj implementaciji onoga što su uradili i mnogi prije nas.

U pitanju su zdravlje i životi svih građana Novog Pazara.

Moramo se na sve načine potruditi da sačuvamo kvalitet života, a i sam život, da sačuvamo djecu bronhitisa i astmi, starije srčanih problema, da sačuvamo ljude stresa, nervoze i svega drugog što ovo loše ekološko i komunalno stanje nosi sa sobom.

Ovu šansu da kažem nešto i vašu zainteresovanost vidim kao jako lijep i važan korak ka boljitku i od srca hvala na tome.

Autor teksta je diplomirani hemičar iz Novog Pazara.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.