Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara

Želim da se „borim“ za svakoga Bosanca i Hercegovca, pa ako je moguće i za njega samoga.