Najgora osobina

”I kad je Gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo.”
Ilustracija: Rawda Amr
Ilustracija: Rawda Amr
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Učenik je upitao šejha: ”Koje strasti su najopasnije i koje osobine su najgore?”
Šejh: ”Ogovaranje ljudi, gledanje u ono što je zabranjeno i uobraženost koju prati pretvaranje (rija’).”
Učenik: A šta je to rija’?
Šejh: Uljepšavanje pred ljudima radi ljudi. To je srce koje je okrenuto suprotno od iskrenosti.
Učenik: Zar se srce može okrenuti naopačke?
Šejh: Da, kada ga zauzetost ljudima (da bi stekao njihovu naklonost) odvrati od Gospodara ljudi.
Učenik: Šta je iskrenost (ihlas)?
Šejh: Da tvoj život i tvoja djela budu radi Allaha, ne gledajući na zadovoljstvo, naslade i prohtijeve duše.
Učenik: Šta su prohtijevi i naslade duše?
Šejh: Ljubav prema ugledu, popularnosti, vođstvu i moći.
Učenik: Šta je uže spasa?
Šejh: Da tvoj um vlada nad tvojim hirovima, a tvoje srce nad prohtjevima duše (nefsa).
Učenik: A šta je duh (ruh)?
Šejh:Tajna koju nam je Allah udahnuo i povjerio?
Učenik: Kako?
Šejh: Duše su počašćene Allahovim govorom od praiskona, kada im je Uzvišeni Allah rekao: ”I kad je Gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: “Zar Ja nisam Gospodar vaš?” – oni su odgovarali: “Jesi, mi svjedočimo” – i to zato da na Sudnjem danu ne reknete: “Mi o ovome ništa nismo znali.” (El-A’raf, 172.)
Učenik: Kako se srce čisti?
Šejh: Približavanjem Allahu, jer je bliskost sa Allahom blistavo svjetlo, dok je približavanje ljudima (radi ostvarivanja prolaznih koristi), a udaljavanje od Allaha, tmina i briga koja ne prestaje.”
Učenik: Šta je ljubav?
Šejh: Da voliš Onoga ”Koji te je stvorio – pa učinio da si skladan i da si uspravan –  i kakav je htio lik ti dao.” (El-Infitar, 7.)
Učenik: Kako to postići?
Šejh: Ljubavlju i dosljednjim slijeđenjem posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.