Sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje

Državni sekretar Kurtović govorio je u okviru tačke koja se odnosila na saradnju javne uprave sa civilnim društvom.
2-3
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Državni sekretar prof. dr Rejhan Kurtović učestvovao je, u okviru delegacije Republike Srbije, na sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, održanom 11.07.2023. godine u Briselu. Tom prilikom, državni sekretar Kurtović govorio je, između ostalog, u okviru tačke 6.3 Pravda, sloboda i bezbednost, o procesu izrade Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

„Jedna od prioritetnih aktivnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je priprema novog Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. U prethodnom periodu je održan veći broj sastanaka članova Posebne radne grupe, a održani su i pojedinačni konsultativni sastanci sa predstavnicima relevantnih državnih organa i predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina u cilju što preciznijeg definisanja mera i aktivnosti u Akcionom planu. Ministarstvo u periodu od 15. do 26. jula 2022. sprovelo postupak javnih konsultacija u vezi sa Radnom verzijom Akcionog plana“, obavestio je članove Odbora državni sekretar Kurtović.

On je dodao da se nakon toga, zastalo se sa radom, pre svega zbog sprovođenja parlamentarnih izbora i promena u sastavu Vlade, a onda i zbog redovnih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održanih 13. novembra 2022. godine i vanrednih izbora za članove Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine koji su održani 7. maja 2023. godine.

„Ministarstvo je obrazovalo novi saziv Posebne radne grupe i u narednom periodu nastaviće se rad na finalizaciji ovog dokumenta, koji, s jedne strane, podrazumeva promenu rokova za sprovođenje određenih aktivnosti, a sa druge, podrazumeva definisanje novih mera i aktivnosti, jer su neke aktivnosti u prethodnom periodu već realizovane. Planirano je da se do kraja ove godine finalizuje tekst novog Akcionog plana, a predlog je da se donese sa periodom važenja od 2024. do 2027. godine. Akcioni plan će biti baziran, između ostalog, na Izveštaju o napretku u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, preporukama Savetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Komiteta eksperata Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, kao i na zaključcima i preporukama iz Ex-post analize“, rekao je državni sekretar Kurtović i dodao da se paralelno sa pripremom Akcionog plana radi i na pripremi metodologije izveštavnja o njegovoj realizaciji.

Državni sekretar Kurtović govorio je i u okviru tačke koja se odnosila na saradnju javne uprave sa civilnim društvom, pod naslovom „Sistematska saradnja između Vlade i civilnog društva i implementacija nove strategije i akcionog plana“.

Prof. dr Rejhan Kurtović je najpre obavestio članove Odbora da je na predlog Ministarstva početkom 2022. godine usvojena je Strategija za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2022-2030. godine.

„Ovo je prvi strateški dokument ove verste u Republici Srbiji koji određuje pravce saradnje sa civilnim društvom posebno prilikom uključivanja u zakonodavni proces, uvodi nove mehanizme saradnje i daje dalje pravce razvoja u drugim oblastima od značaja za civilno društvo kao što su: transparentno finansiranje iz budžetskih sredstava i održivost civilnog sektora, učešće organizacija civilnog društva u socio-ekonomskom razvoju i učešće OCD u procesu evropskih integracija“, rekao je Kurtović, dodajući da se nakon usvajanja Strategije, pristupilo izradi Akcionog plana za njeno sprovođenje za period 2022-2023, koji je usvojen je 2022. godine.

„U radne Grupe za izradu Strategije i Akcionog plana bile su uključene organizacije civilnog društva i sproveden je konsultativni proces sa organizacijama civilnog društva i zainteresovanom javnošću. Prvi i ključni cilj Akcionog plana usmeren je na obezbjeđivanje veće uključenosti civilnog sektora u proces donošenja odluka na svim nivoima vlasti. Glavna aktivnost ovog cilja je osnivanje Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva Vlade Republike Srbije novog institucionalnog mehanizama saradnje javnog i civilnog sektora koji predstavlja formu strukturiranog dijaloga Vlade i organizacija civilnog društva“, rekao je državni sekretar Kurtović i dodao da se proces izbora članova Saveta uspešno bliži kraju i da se njegovor formiranje očekuje u septembru ove godine. U vezi ove teme, državni sekretar Kurtović govorio je o važnoj ulozi mehanizma kontakt tačaka stvorenog kako bi saradnja civilnog i javnog sektora bila što uspešnija.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.