Sura El-Kehf

“Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost”. (El-Kehf, 10.)
Ilustracija: Dorota Margasinska
Ilustracija: Dorota Margasinska
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Sura El-Kehf nas uči da, ako je životni put prekriven tminama sumnji i strasti, onda je muslimanu potrebno svjetlo, kao što se navodi u hadisu u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko prouči suru El-Kehf petkom, njeno svjetlo će mu sjati između dva petka.” (El-Hakim i El-Bejheki) Sura El-Kehf je objavljena u Mekki, onda kada su se povećale nevolje i iskušenja za Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegove ashabe.

Sura El-Kehf nas uči da je Kur’an jedna od najvećih blagodati koja zahtijeva zahvalnost, i ova sura upravo počinje zahvalnošću Allahu na blagodati Kur’ana: ”Hvaljen neka je Allah, Koji Svome robu objavljuje Knjigu, i to ne iskrivljenu, nego ispravnu, da teškom kaznom, koju će On dati, opomene, a da vjernike koji čine dobra djela divnom nagradom obraduje..” (El-Kehf, 1.-2.) Kur’an je svjetlo koje štiti od iskušenja i smutnji.

Sura El-Kehf nas uči da, kada se nevolje pojačaju i iskušenja povećaju, musliman mora potražiti utočište koje će ga zaštititi, kao što se nekoliko mladića vjernika sklonilo u pećinu koja im je bila sigurno utočište.

Sura El-Kehf nas uči da se vjernik iskušava na dunjaluku kako bi se provjerila njegova strpljivost i zahvalnost Allahu. Kazivanja o mladićima iz pećine i Musau, alejhi selam, i hazreti Hidru su kazivanja o provjeri strpljivosti na iskušenjima, a kazivanja o vlasniku dviju bašči i Zul-Karnejnu su kazivanja o provjeri zahvalnosti Allahu na blagodatima.

Sura El-Kehf nas uči da je borba između istine i laži historijska borba, jer su mladići koji su se sakrili u pećinu živjeli u paganskom i neznabožačkom društvu, poput mekanskog društva u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Sura El-Kehf nas uči da prvo na šta iskušenja i nevolje podstiču vjernika, jeste traženje pomoći od Allaha putem dove: “Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost”. (El-Kehf, 10.)

Sura El-Kehf nas uči da vjernik ne smije pogeti glavu pred nedaćama i teškim situacijama, već treba tragati za rješenjem, poput drugova iz pećine koji nisu stajali skrštenih ruku i čekali da se situacija sama od sebe popravi bez ulaganja truda i odricanja.

Sura El-Kehf nas uči da su uputa od Allaha i dobro društvo glavni pomagači u borbi protiv zablude i laži i njenih sljedbenika.

Sura El-Kehf nas uči da čovjek ne može razumjeti Božije određenje (sudbinu), jer je ta slika veća od čovjekovog uma. Stoga, iskoristi skrivenu Allahovu dobrotu da budeš strpljiv na Njegovim odredbama koje ne razumiješ, i budi siguran u svoga Gospodara, jer je tvoja sudbina sva dobra za tebe, i reci sebi: ”Ja ne razumijem Božije predodređenje (sudbinu), ali sam siguran, kao i oni koji su istinski u znanje upućeni, da je to sve od našeg Gospodara.”

Ako dostigneš ovaj stepen, dostići ćeš najviše nivoe vjere i duševnog mira. To je stanje u kojem čovjeka ne može pokolebati ni jedna Allahova odredba, bila ona dobra ili loša, i zato zahvaljuje Allahu na svakom stanju.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.