Muslimani u Indžilu

Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijačā
A7747DFD-D3FE-42F6-A012-F639EEC73954
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Život tijela na Zemlji zavisi od biljaka, a zdravlje tijela i srca zavisi od vjere, pa je Uzvišeni Allah povezao vjernike i biljke u Kur’anu na jasan i čudesan naučni način, a Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, sunnet povezao je također biljke i vjernike u mnogim hadisima.

U Časnom Kur’anu, Uzvišeni Allah je uporedio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegove sljedbenike sa biljkom, objavivši: ”Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo – na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu.

A u Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijačā – da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku.” (El-Feth, 29.)

U ovom ajetu, Uzvišeni Allah je uporedio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegove sljedbenike sa biljkom i njenim izdankom, tj., sa njezinim stablom, granama i listovima.
Koja je poenta poređenja između biljke i Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba i vjernika u svakom vremenu i mjestu?

Vjernik (mu’min) podsjeća na biljku po mnogim karakteristikama, uključujući i sljedeće:
Biljke su tajna života na Zemlji, i ako njih nema, nema ni života na Zemlji čak i ako ima vode. Biljka je ta koja formira i sintetizira sve osnovne komponente hrane na Zemlji i glavni je instalater solarne fotonaponske energije na Zemlji, budući da ju je Svemogući Allah obdario životnim karakteristikama, vitalnim interakcijama i biljnim organelama (hloroplastima) koje su sposobne za proizvodnju organskih hranljivih materija, vitamina i biljnih jedinjenja od kojih zavisi ljudski život, i ako nema biljaka, nema ni života na Zemlji.

Isto tako, vjera je tajna istinskog ljudskog života na Zemlji. Kada je odsutna vjera u jednog Boga, Allaha, dželle šanuhu, i ako nema istinskih vjernika, na Zemlji će se proširiti animalizam i varvarstvo, vladat će zakon džungle i nestat će ljubavi i samilosti.

Biljka crpi svjetlosnu energiju i ugljični dioksid iz zraka, a vodu i mineralne hranjive tvari iz zemlje. Biljka povezuje vazdušno okruženje sa zemaljskim, a rezultat toga su vitalne interakcije i životni produkti, od kojih je najvažniji kisik.
Vjernik, Božanske upute, moral i temeljne propise i norme uzima sa neba, te ih povezuje sa zemljom i onim što se na njoj nalazi, unapređujući život na zemlji dobrim djelima, čuvajući, kultivirajući i unaprjeđujući njene resurse prema Božanskoj uputi i zakonu.

Biljka oslobađa zemlju od suvišnih količina ugljičnog dioksida i pretvara ga u korisne i hranjive materije. Biljka pročišćava okoliš od zagađivača i održava ravnotežu zraka, vode i kopna.

Isto tako, vjera (iman) čisti duše od mržnje, zavisti i srdžbe, usmjerava ljudsko ponašanje i ispravlja ga, čisti okolinu od pokvarenog i destruktivnog ponašanja, a loša djela zamjenjuje dobrim, savladava psihičke, društvene i ekonomske prepreke i čisti nijet u riječima, djelima i ponašanju.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellm, uporedio je vjernika sa mladom stabljikom koja, kada puhne vjetar, savije se, a kada se vjetar smiri, ispravi se. Poenta ovog poređenja je da se vjernik pokorava Allahovoj odredbi i zadovoljan je s njom. Ako ga snađe dobro, raduje se tome i zahvaljuje Allahu, a ako ga zadesi nevolja, strpljiv je i nada se Allahovoj nagradi.
A što se tiče nevjernika i munafika, on je poput kedra, visokog i nesavitljivog drveta, koji uživa u životu na ovome svijetu, bez zahvalnosti Allahu, a kada mu iznenada dođe Allahova odredba, on, poput stabla kedra, bude odjednom polomljen i uništen.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uporedio je vjernike i sa palmom, rekavši: ”Postoji stablo koje je berićetno kao musliman, to je palma.” (Mutefekun alejhi)

Najberićetnije stablo je stablo palme i njen berićet se poredi sa berićetom i dobrotom vjernika. Korijen palminog stabla je duboko u zemlji, čvrst i postojan, i onaj ko bi želio da to stablo iščupa iz korijena, to će mu, ustinu, teško poći za rukom.

Takav je i istinski musliman; korijen njegovog vjerovanja je dubok i jak. Njegovo vjerovanje je postojano u svakom vremenu i u svakoj situaciji.

Vjernik je kao palma; ako sjediš u njenoj hladovini ona te zaštiti, ako sabereš njezine grane kao drva za ogrjev, koristit će ti, a ako jedeš njene plodove, bit će ti ukusni, dobri i korisni. Tako isto musliman i muslimanka nikada ne odustaju od dobrih djela koja će dati ukusne, dobre, zdrave i korisne plodove, za njih same, za njihove porodice, za muslimane, ali i za društvo u cjelini.

Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.