Muslimani u Indžilu

Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijačā
A7747DFD-D3FE-42F6-A012-F639EEC73954
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Život tijela na Zemlji zavisi od biljaka, a zdravlje tijela i srca zavisi od vjere, pa je Uzvišeni Allah povezao vjernike i biljke u Kur’anu na jasan i čudesan naučni način, a Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, sunnet povezao je također biljke i vjernike u mnogim hadisima.

U Časnom Kur’anu, Uzvišeni Allah je uporedio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegove sljedbenike sa biljkom, objavivši: ”Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo – na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu.

A u Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijačā – da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku.” (El-Feth, 29.)

U ovom ajetu, Uzvišeni Allah je uporedio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegove sljedbenike sa biljkom i njenim izdankom, tj., sa njezinim stablom, granama i listovima.
Koja je poenta poređenja između biljke i Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba i vjernika u svakom vremenu i mjestu?

Vjernik (mu’min) podsjeća na biljku po mnogim karakteristikama, uključujući i sljedeće:
Biljke su tajna života na Zemlji, i ako njih nema, nema ni života na Zemlji čak i ako ima vode. Biljka je ta koja formira i sintetizira sve osnovne komponente hrane na Zemlji i glavni je instalater solarne fotonaponske energije na Zemlji, budući da ju je Svemogući Allah obdario životnim karakteristikama, vitalnim interakcijama i biljnim organelama (hloroplastima) koje su sposobne za proizvodnju organskih hranljivih materija, vitamina i biljnih jedinjenja od kojih zavisi ljudski život, i ako nema biljaka, nema ni života na Zemlji.

Isto tako, vjera je tajna istinskog ljudskog života na Zemlji. Kada je odsutna vjera u jednog Boga, Allaha, dželle šanuhu, i ako nema istinskih vjernika, na Zemlji će se proširiti animalizam i varvarstvo, vladat će zakon džungle i nestat će ljubavi i samilosti.

Biljka crpi svjetlosnu energiju i ugljični dioksid iz zraka, a vodu i mineralne hranjive tvari iz zemlje. Biljka povezuje vazdušno okruženje sa zemaljskim, a rezultat toga su vitalne interakcije i životni produkti, od kojih je najvažniji kisik.
Vjernik, Božanske upute, moral i temeljne propise i norme uzima sa neba, te ih povezuje sa zemljom i onim što se na njoj nalazi, unapređujući život na zemlji dobrim djelima, čuvajući, kultivirajući i unaprjeđujući njene resurse prema Božanskoj uputi i zakonu.

Biljka oslobađa zemlju od suvišnih količina ugljičnog dioksida i pretvara ga u korisne i hranjive materije. Biljka pročišćava okoliš od zagađivača i održava ravnotežu zraka, vode i kopna.

Isto tako, vjera (iman) čisti duše od mržnje, zavisti i srdžbe, usmjerava ljudsko ponašanje i ispravlja ga, čisti okolinu od pokvarenog i destruktivnog ponašanja, a loša djela zamjenjuje dobrim, savladava psihičke, društvene i ekonomske prepreke i čisti nijet u riječima, djelima i ponašanju.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellm, uporedio je vjernika sa mladom stabljikom koja, kada puhne vjetar, savije se, a kada se vjetar smiri, ispravi se. Poenta ovog poređenja je da se vjernik pokorava Allahovoj odredbi i zadovoljan je s njom. Ako ga snađe dobro, raduje se tome i zahvaljuje Allahu, a ako ga zadesi nevolja, strpljiv je i nada se Allahovoj nagradi.
A što se tiče nevjernika i munafika, on je poput kedra, visokog i nesavitljivog drveta, koji uživa u životu na ovome svijetu, bez zahvalnosti Allahu, a kada mu iznenada dođe Allahova odredba, on, poput stabla kedra, bude odjednom polomljen i uništen.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uporedio je vjernike i sa palmom, rekavši: ”Postoji stablo koje je berićetno kao musliman, to je palma.” (Mutefekun alejhi)

Najberićetnije stablo je stablo palme i njen berićet se poredi sa berićetom i dobrotom vjernika. Korijen palminog stabla je duboko u zemlji, čvrst i postojan, i onaj ko bi želio da to stablo iščupa iz korijena, to će mu, ustinu, teško poći za rukom.

Takav je i istinski musliman; korijen njegovog vjerovanja je dubok i jak. Njegovo vjerovanje je postojano u svakom vremenu i u svakoj situaciji.

Vjernik je kao palma; ako sjediš u njenoj hladovini ona te zaštiti, ako sabereš njezine grane kao drva za ogrjev, koristit će ti, a ako jedeš njene plodove, bit će ti ukusni, dobri i korisni. Tako isto musliman i muslimanka nikada ne odustaju od dobrih djela koja će dati ukusne, dobre, zdrave i korisne plodove, za njih same, za njihove porodice, za muslimane, ali i za društvo u cjelini.

Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.