Povelja o međumuslimanskoj solidarnosti

Muslimanske zemlje bi trebale zahtijevati radikalnu modifikaciju trenutnog međunarodnog finansijskog i ekonomskog sistema.
Ilustracija: Melita | Adobe Stock
Ilustracija: Melita | Adobe Stock
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Uzvišeni Allah, objavio je: ”Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam Gospodar vaš, pa Me se bojte!” (El-Mu’minun, 52.)

Solidarnost među muslimanskim zemljama zahtijeva poduzimanje sljedećih koraka kako bi se radilo na postizanju jedinstva islamskog ummeta onako kako je Allah, dželle šanuhu, naredio:
– Raditi na uspostavljanju institucije ”Bejtul-mal” (jedinstvene blagajne) koja će biti osovina finansijske saradnje između muslimanskih zemalja, putem koje će se organizirati međusobna finansijska pomoć.
– Rad na uspostavljanju zajedničkog rezervnog fonda, čiji je cilj proučavanje preliminarnih koraka za uspostavljanje zajedničkog valutnog sistema među muslimanskim zemljama.
– Uspostavljanje zajedničkog islamskog tržišta.
– Uspostavljanje posebnih institucija u islamskom svijetu čija je misija praćenje i upravljanje sektorom bankarstva, osiguranja, turizma, pomorskog transporta, komunikacija, marketinga i medija.
– Koordinacija proizvodne politike među muslimanskim zemljama u skladu sa programima unaprjeđenja i razvoja tehničkih sredstava za poljoprivrednu i industrijsku proizvodnju, čiji ciljevi uključuju postizanje:
a) Samoodrživost u poljoprivrednoj proizvodnji i obezbjeđenje rezervi životnih namirnica.
b) Obezbjeđivanje neophodnih sirovina za industrijski sektor.
c) Koordiniranje politike razvoja industrijske proizvodnje, posebno u oblastima teške industrije i osnovnih industrija, u cilju postizanja samodovoljnosti u proizvodnji osnovnih roba i odbrambenih sredstava i opreme.
– Muslimanske zemlje trebaju usvojiti zajednički pristup kako bi osigurale pravedan sistem za suočavanje sa fluktuacijom cijena svojih sirovina i prirodnih resursa, i moraju ostvariti svoj puni nacionalni suverenitet u pogledu proizvodnje, cijena, marketinga, te upotrebe i iskorištavanja sirovina i resursa.
Da bi se to postiglo, mora se uspostaviti zajednički rezervni fond kako bi se što bezbolnije suočavalo i nosilo sa fluktuacijom cijena na tržištima.
– Muslimanske zemlje bi trebale zahtijevati radikalnu modifikaciju trenutnog međunarodnog finansijskog i ekonomskog sistema tako što će njegovo poslovanje učiniti poštenim i pravednim u interesu zemalja u razvoju kako bi im se dalo pravo u donošenju odluka.
– Rad na uspostavljanju međunarodnog islamskog suda pravde koji će suditi o svim sporovima i problemima između muslimanskih zemalja i posredovati između njih.
– Uspostavljanje stalnog zajedničkog tijela čija je misija kreiranje obrazovne i medijske politike u cijelom islamskom svijetu, te obezbjeđivanje tehničkih sredstava i napredne produkcije u oblasti medija.
– Muslimanske zemlje moraju brinuti o interesima muslimanskih manjina u nemuslimanskim zemljama i voditi računa o njihovim poslovima i čuvanju njihovih ljudskih prava i pune slobode ispovijedanja vjere.
– Raditi na širenju arapskog jezika – jezika Časnog Kur’ana – i učiniti ga jezikom komunikacije u islamskom svijetu, te uložiti maksimalne napore da se postigne ovaj cilj.

Oslobođenje muslimanskih zemalja

Ono što izaziva zabrinutost islamskog ummeta i vrijeđa njegov ponos je potlačenost muslimana i okupacija njihovih zemalja u nekim dijelovima svijeta.

Najbolnija i najgorča stvar na duši islamskog ummeta je okupacija časnog grada Kudsa i uzurpacija njegovih svetinja. Islamski ummet mora mobilizirati svoje snage da vrati Kuds i oslobodi sve uzurpirane i okupirane muslimanske zemlje.

Jedinstvo islamskog ummeta

Da bismo mogli stabilno koračati ovim putem, muslimanski narodi treba da prihvate ovu, uvjetno rečeno, povelju i njene jasne principe, i da natjeraju svoje vlade da je prihvate kako bi ona postala osnova njihove politike.

Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.