Spaljivanje Kur’ana

‘Kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur'an, oni, takav kao što je on, na bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali.'” (El-Isra’, 88.)
Ilustracija: Vlad Schevschenko
Ilustracija: Vlad Schevschenko
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Zločin spaljivanja primjerka Časnog Kur’ana u Švedskoj ispred turske ambasade u subotu 21.01.2023. godine je krajnje prostački, divljački, ponižavajući, rasistički i teroristički čin, pogotovo jer se dogodio pod zaštitom švedskih vlasti, koje su dozvolile organiziranje demonstracija u kojima je spaljen primjerak Kur’ana.

Ovaj prezreni čin je izraz podlosti i prostote, i on sâm po sebi govori da iza ove ogavne rabote stoji šejtanska ruka i poslušno šejtansko oruđe preko kojeg on ostvaruje pogane ciljeve. Ovaj zločin je također u suprotnosti s poštovanjem ljudskih i vjerskih uvjerenja, pa stoga predstavlja provokaciju za sve muslimane svijeta.

Očigledno je da su oni koji su počinili ovaj strašni zločin i veliki grijeh zadojeni paganskim žarom i da ne poznaju ovu veličanstvenu Knjigu, u kojoj je Allah sačuvao biografije odabranih ljudskih veličina i predvodnika čovječanstva oličenih u Allahovim poslanicima, kao i priču o čovjeku kao namjesniku Božijem na Zemlji, o ljudskom dostojanstvu, moralnim vrijednostima, vjerovanjima, ljudskim pravima i sl.

Nesretnik koji je spalio Kur’an ne shvata da je to svjetlo i uputa za cijelo čovječanstvo, kao što se navodi u ajetima: ”Ovo su jasni dokazi od Gospodara vašeg i uputstvo i milost za ljude koji vjeruju.” (El-A’raf, 203.); ”Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.” (El-Hašr, 21.);  ”Reci: ‘Kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur’an, oni, takav kao što je on, na bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali.’” (El-Isra’, 88.)

Vlade, narodi i države islamskog svijeta moraju osuditi ovaj gnusni čin, koji je u potpunosti u suprotnosti sa ljudskim slobodama i koji podstiče mržnju i neprijateljstvo između naroda i sljedbenika različitih religija.

Islamski učenjaci i daije moraju stati u odbranu Allahove Knjige i iskoristiti ovakve incidente da se ljudi upoznaju sa ovom veličanstvenom Knjigom, pozivajući ljude na najljepši način da prihvate Kur’an kao uputu, jer je on vječna i univerzalna Božanska poruka, kao što je Uzvišeni Allah, rekao: ”Neka je uzvišen Onaj Koji robu Svome objavljuje Kur’an da bi svjetovima bio opomena.” (El-Furkan, 1.)

Spaljivanje Kur’ana je veliki zločin koji se nikako ne može smjestiti u okvire slobode izražavanja, jer je ovaj prezreni čin suprotan zdravom ljudskom umu i čistoj ljudskoj prirodi, i predstavlja potpuno uranjanje na put zla, stradalništva, zablude i šejtanskog zavođenja.

Uzvišeni Allah, objavio je: ”Oni žele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo, a Allah želi vidljivim učiniti svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima.” (Et-Tevba, 32.)

Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.