Božanske naredbe su test od strane Stvoritelja

”Niko danas Allahove naredbe (kazne) neće pošteđen biti, osim onoga kome se On smilovao!”
Ilustracija: Rami Hoballah
Ilustracija: Rami Hoballah
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Kada je Iblisu bilo naređeno da se pokloni (učini sedždu) Ademu, alejhi selam, njegov pogled je bio skučen i ograničen na sedždu Ademu, a nije obraćao pažnju na najvažnije pitanje, koje je veće i važnije od Adema i poklanjanja njemu. A to je pitanje Allahove naredbe koja se spominje u ajetu: ”Allah mu reče: ”Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio?” (El-A’raf, 12.)
Od tada su prošla stoljeća dok se nije pojavio još jedan svršenik iblisovske škole, a to je Nuhov, alejhi selam, sin, koji je na opći potop gledao okom nevjernika, površno i naivno, i prema potopu se odnosio kao da je u pitanju obična vremenska nepogoda ili poplava koju su izazvale obilne padavine, pa je rekao: “Skloniću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi.” (Hud, 43.)

Da, on je smatrao da se spas ogleda isključivo u spašavanju od vode, dok je njegov otac i Allahov poslanik, Nuh, alejhi selam, imao mnogo dublji pogled, i objasnio je sinu da je problem mnogo veći od nabujale vode, a to je pitanje Allahove naredbe da se desi potop i da će sve što bude izvan lađe biti potopljeno.

Nuh, alejhi selam, rekao je svome nerazumnom i nevjernom sinu: ”Niko danas Allahove naredbe (kazne) neće pošteđen biti, osim onoga kome se On smilovao!” (Hud, 43.) I val nije čekao kraj njihovog razgovora, već: ”I val ih razdvoji, i on potopljen bî.” (Hud, 43.)

Nažalost, ova škola i danas postoji i završavaju je mnogi ljudi, čak i oni koji se deklarišu kao muslimani, od kojih većina slijedi sekularni diskurs i pristup u poimanju islama i islamskih propisa. Tako je za njih namaz samo mehanički pokret, hidžab je samo pokrivalo za glavu, hadž je samo ritual, a ramazanski post dobra dijeta.

Oni su zaboravili da je stvar mnogo veća od toga, zaboravili su da je to pitanje Božanske naredbe onima koje je stvorio, pitanje provjere i ispita, pitanje robovanja i pokornosti Allahu. Stoga, da ne bi nasjeo na ideje i teorije ove iblisovske škole, prvo obrati pažnju na Onoga Koji naređuje, a zatim na naredbu. Naredba je test i provjera od strane Stvoritelja, provjera potpune pokornosti, a Uzvišeni Stvoritelj ne naređuje ljudima osim ono što je najbolje i najkorisnije za njih.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.