Božanske naredbe su test od strane Stvoritelja

”Niko danas Allahove naredbe (kazne) neće pošteđen biti, osim onoga kome se On smilovao!”
Ilustracija: Rami Hoballah
Ilustracija: Rami Hoballah
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Kada je Iblisu bilo naređeno da se pokloni (učini sedždu) Ademu, alejhi selam, njegov pogled je bio skučen i ograničen na sedždu Ademu, a nije obraćao pažnju na najvažnije pitanje, koje je veće i važnije od Adema i poklanjanja njemu. A to je pitanje Allahove naredbe koja se spominje u ajetu: ”Allah mu reče: ”Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio?” (El-A’raf, 12.)
Od tada su prošla stoljeća dok se nije pojavio još jedan svršenik iblisovske škole, a to je Nuhov, alejhi selam, sin, koji je na opći potop gledao okom nevjernika, površno i naivno, i prema potopu se odnosio kao da je u pitanju obična vremenska nepogoda ili poplava koju su izazvale obilne padavine, pa je rekao: “Skloniću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi.” (Hud, 43.)

Da, on je smatrao da se spas ogleda isključivo u spašavanju od vode, dok je njegov otac i Allahov poslanik, Nuh, alejhi selam, imao mnogo dublji pogled, i objasnio je sinu da je problem mnogo veći od nabujale vode, a to je pitanje Allahove naredbe da se desi potop i da će sve što bude izvan lađe biti potopljeno.

Nuh, alejhi selam, rekao je svome nerazumnom i nevjernom sinu: ”Niko danas Allahove naredbe (kazne) neće pošteđen biti, osim onoga kome se On smilovao!” (Hud, 43.) I val nije čekao kraj njihovog razgovora, već: ”I val ih razdvoji, i on potopljen bî.” (Hud, 43.)

Nažalost, ova škola i danas postoji i završavaju je mnogi ljudi, čak i oni koji se deklarišu kao muslimani, od kojih većina slijedi sekularni diskurs i pristup u poimanju islama i islamskih propisa. Tako je za njih namaz samo mehanički pokret, hidžab je samo pokrivalo za glavu, hadž je samo ritual, a ramazanski post dobra dijeta.

Oni su zaboravili da je stvar mnogo veća od toga, zaboravili su da je to pitanje Božanske naredbe onima koje je stvorio, pitanje provjere i ispita, pitanje robovanja i pokornosti Allahu. Stoga, da ne bi nasjeo na ideje i teorije ove iblisovske škole, prvo obrati pažnju na Onoga Koji naređuje, a zatim na naredbu. Naredba je test i provjera od strane Stvoritelja, provjera potpune pokornosti, a Uzvišeni Stvoritelj ne naređuje ljudima osim ono što je najbolje i najkorisnije za njih.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.