Ono što je u ime Allaha ostaje

Drugi put si krenuo da posiječeš stablo, srdeći se zbog dinara koje sam ti prestao davati, pa sam ja tebe pobijedio
Ilustracija: Rami Hoballah
Ilustracija: Rami Hoballah
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Hasan el-Basri, rekao je: ”Postojalo je drvo koje su ljudi obožavali umjesto Allaha, pa je jedan pobožnjak rekao: ‘Allaha mi, ja ću posjeći ovo drvo!’ Uzeo je sjekiru i krenuo da posiječe stablo, ali ga je na putu sreo šejtan koji ga je htio zaustaviti, pa su se pohrvali i pobožnjak je pobijedio šejtana. Tada mu je šejtan rekao: ‘Ti si siromašan čovjek, ako hoćeš davat ću ti svaki dan po dva dinara, pod uvjetom da se vratiš i da ne siječeš ovo stablo.’

Pobožnjak je to prihvatio. I šejtan mu je danima davao po dva dinara, a onda je odjednom prestao, pa je čovjek uzeo svoju sjekiru i odlučio da posiječe stablo. Međutim, ponovo je sreo šejtana koji je želio da ga spriječi, pa su se pohrvali, ali je ovaj put šejtan pobijedio pobožnog čovjeka. Tada je pobožnjak rekao šejtanu: ‘Kako sam uspio da te pobijedim prvi put, a ovaj put si ti mene pobijedio?!’
Šejtan mu je rekao: ‘Prvi put si krenuo da posiječeš stablo, srdeći se u ime Allaha, pa si me pobijedio, a drugi put si krenuo da posiječeš stablo, srdeći se zbog dinara koje sam ti prestao davati, pa sam ja tebe pobijedio.”’

Ono što je u ime Allaha, to ostaje, a ono što je u ime nekoga ili nećega drugog, to propada i nestaje. Kada je imam Malik htio da napiše svoje hadisko djelo El-Muwettu, rečeno mu je: “Koja je korist od toga kad već postoji mnogo El-Muwetta?”

Imam Malik, odgovorio je: ”Ono što je u ime Allaha ostaje.” I ostala je Malikova El-Muwetta, jer je imam Malik pisao El-Muwettu, kao i sve drugo što je radio, u ime Allaha.

Imam Ez-Zehebi je bio impresioniran prihvatanjem koje je Svemogući Allah podario imamu En-Neveviju, pa je često govorio: ”Kad bih samo znao šta je između En-Nevevija i Allaha.”

Ja sam siguran da je tajna tog prihvatanja (kabula) u tome što je imam En-Nevevi sve radio u ime Allaha, pa je Allah bio na njegovoj strani, primio je njegova djela i učinio je da budu prihvaćena kod ljudi.”

Rijadus-Salihin nije ništa drugo nego knjiga u kojoj je imam En-Nevevi sakupio hadise po poglavljima, i to je njegovo djelo koje je zahtijevalo najmanje napora, jer u njemu nema mnogo intervencija i komentara, ali je 2010. godine, Rijadus-Salihin bila najprodavanija knjiga u Francuskoj.

Slava Onome Koji, ako je zadovoljan Svojim robom, učini da bude prihvaćen na zemlji i da ga ljudi zavole.
Nije samo zbog svog sadržaja ostalo i opstalo hadisko djelo El-Musned od imama Ahmeda, niti je zbog mnoštva biografija ostalo djelo Sijer el-e’alam en-nubela’ od imama Ez-Zehebija, niti je radi fikha ili islamskog prava ostalo djelo El-Mugni od Ibn Kudame, niti je zato što govori o čišćenju i odgoju duše ostalo djelo Medaridžus-salikin od Ibnul-Kajjima, već se tu radi o tajnim vezama koje su postojale između ovih islamskih učenjaka i Allaha, pa je Allah ukabulio njihova djela i ostavio lijep spomen na njih.

Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.