Nezaposlenost u Srbiji: kako da pronađete mesto na tržištu rada?

Za razliku od kurseva, koje je moguće uskladiti sa plaćenim radom, volontiranje, međutim, predstavlja angažman koji podrazumeva izvestan period neplaćenog rada, od kojeg mnogi iz tog razloga odustaju.
7FC4AF26-CD60-4130-9E44-59BB445ACA7B
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Mnoge aktuelne rasprave su usmerene ka pitanju zaposlenosti odnosno nezaposlenosti u našoj zemlji, koje je po rečima jednih na istorijskom minimumu, a po rečima drugih sasvim suprotno. Činjenica je da pravu sliku stope nezaposlenosti u Srbiji teško možemo dobiti, budući da statistika registruje kao nezaposlene samo one građane koji traže posao, te je moguće diskutovati na temu da li je nezaposlenost manja ili malodušnost veća, te prosto veći broj građana naše zemlje više ne traži zaposlenje. U svakom slučaju, težnja većine nas jeste da nađemo odgovarajuće zaposlenje i da to bude slučaj većine naših sugrađana, te da ova statistika bude naposletku zaista povoljna na planu čitave zemlje. U ovom tekstu ćemo se stoga baviti koracima pronalaska posla, počev od analize tržišta rada u našoj zemlji i potražnje u ovom pogledu, pa do usklađivanja svojih kompetencija sa zahtevima radnih mesta i obrnuto.

Situacija na tržištu rada kod nas

Tržište rada kod nas se prirodno oblikuje spram aktuelnosti koje odlikuju današnjicu, te u njenim okvirima i nove načine na koje funkcioniše poslovni svet. Govorimo pre svega o digitalizaciji i automatizaciji poslovnih procesa, što podrazumeva veću potražnju za IT stručnjacima i uopšte bavljenjem aktivnostima kompanija u vezi sa digitalnim tehnologijama i u virtuelnom svetu. Pored oblasti IT-a, aktuelnosti usmeravaju tržište rada da se okreće i ka stručnjacima iz oblasti građevine, a možemo zaključiti i da je medicinskoj struci potrebna podrška u vidu angažmana novih zaposlenih.

Kriterijumi za pretragu poslova

Ne biste li bili sigurni da će u vašoj pretrazi dominirati za vas relevantni oglasi za posao, potrebno je da ustanovite svoje kriterijume i da načinite selekciju kako spram njih, tako i spram usklađenosti vaših kvalifikacija sa kriterijumima poslodavaca. Pored stručnosti za konkretne radne pozicije, važni kriterijumi su lokacija i radno vreme, pri čemu sve češće praktikovanje rada na daljinu (u kompanijama koje mogu da sprovedu takav princip rada, dakle u zavisnosti od tipa poslovanja) isključuje lokaciju kao faktor koji može biti odlučujući u ovom pogledu. Ukoliko pretpostavljate svoj uspeh ili prosto želite da se okušate na radnoj poziciji za koju nemate sve zahtevane kvalifikacije, uzmite u obzir samousavršavanje u vidu kurseva, koji su zapravo veoma dostupni na tržištu, jer je pohađanje istih veoma popularna praksa u cilju prekvalifikacije ili stručnog usavršavanja.

Samousavršavanje i volontiranje

Danas na tržištu postoji veliki broj kurseva, što je odgovor na sve veću osvešćenost povodom potrebe za prilagođavanjem zahtevima tržišta rada. Najviše interesenata imaju kursevi za sticanje znanja iz oblasti informacionih tehnologija, a pri tome ćemo pod ovime podrazumevati i digitalni marketing, koji predstavlja jednu od najpopularnijih oblasti među polaznicima. Volontiranje je sjajan način pronalaska posla, a pre svega vid stručnog usavršavanja. Za razliku od kurseva, koje je moguće uskladiti sa plaćenim radom, volontiranje, međutim, predstavlja angažman koji podrazumeva izvestan period neplaćenog rada, od kojeg mnogi iz tog razloga odustaju. Potrebno je imati na umu da je volontiranje investiranje u budućnost, te ako volonter pokaže volju da nauči, radi i doprinese kompaniji, postoji velika šansa da ga kompanija nakon perioda neplaćenog rada zaposli i pruži mu mogućnost za dalji napredak.

Umrežavanje kao važan korak ka željenoj karijeri

Umrežavanje predstavlja često zapostavljan korak ka poslovnom uspehu. Ovo je izuzetno efektna praksa u razvoju karijere, te će mnogi na ovaj način doći do preporuke koja može biti odlučujući faktor pri rešavanju pitanja njihovog angažovanja. Umrežavanje (takozvani “networking”) je pri tome i način da se dođe do informacija u vezi sa upražnjenim radnim mestima i poslovnim prilikama, a takođe na ovaj način možete i unaprediti svoje poslovanje, ustanovljavanjem partnerstava. Prisustvovanjem događajima i sticanjem kontakata iz različitih oblasti poslovanja možete značajno pomoći razvoju svoje karijere, odnosno doprineti uspešnosti svoje potrage za poslom. Iako ovaj vid pronalaska posla izlazi iz okriva konvencionalnog, nije manje legitiman i to zaista ne znači da će rezultirati manjim postignućima.

Pitanje nezaposlenosti u Srbiji je veoma kompleksno, budući da je teško doći do konkretnog i jedinstvenog zaključka u vezi sa samom stopom nezaposlenosti. Najbolji odgovor na nezaposlenost je svakako praćenje aktuelnosti na domaćem tržištu rada, ali i na globalnom nivou, jer nam uvid u svetske aktuelnosti poslovanja pomaže da pretpostavimo dešavanja na ovom planu u našoj zemlji. Ukoliko pratimo osnovne korake pretrage poslova i prilagođavamo se aktuelnostima, dok istovremeno težimo ka tome da pretragu oglasa suzimo na one koji su za nas relevantni, možemo ubrzati tempo kojim se krećemo ka željenoj poziciji, odnosno učiniti proces pronalaska posla uspešnijim.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.