Bol u kuku: Najčešći uzroci i vidovi lečenja 

word-image
Budući da govorimo o području koje je sačinjeno od struktura podložnih trošenju, bol u kukovima je aktuelna tema za većinu ljudske populacije.
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Kako je najveći zglob u čovekovom telu odgovoran za brojne njegove pokrete, jasno je da je svaka nelagodnost ili bol u ovom području značajan alarm problema koji je potrebno blagovremeno rešiti. Blagovremeno rešenje je moguće ukoliko se na signal tela u vezi sa problemom adekvatno reaguje, a za ovo je potrebno obratiti se lekaru i dobiti tačnu dijagnozu. Kako moderna medicina prirodno teži ka pronalasku što boljeg i potpunijeg odgovora na pitanja nege pacijenata, u domenu lečenja oboljenja kuka možemo takođe govoriti o ulaganju značajnog truda u zbrinjavanje pacijenata i njihov oporavak. Kako je prepoznato da pitanje oporavka nakon operativnog lečenja kuka možda i najdiskutabilnije među obolelima, danas možemo govoriti o fast-track konceptu ubrzanog oporavka i minimalizovanju postoperativnih komplikacija i stacionarnog tretmana. U tekstu koji sledi ćemo stoga govoriti o načinima na koje se medicina danas suočava sa oboljenjima zgloba kuka, kao i faktorima koji mogu dovesti do bolova i neprijatnosti u ovom delu tela.

Najčešći mogući uzroci bola u kuku

Budući da govorimo o području koje je sačinjeno od struktura podložnih trošenju, bol u kukovima je aktuelna tema za većinu ljudske populacije u određenom periodu života. Uzroci bolova u kukovima se nesumnjivo značajno razlikuju u zavisnosti od starosne dobi pojedinca, te tako među mlađom populacijom kao dominantan uzrok bolova u kukovima prepoznajemo prenaprezanje mišića. S druge strane, među starijom populacijom će ovakvim bolovima biti okidač mahom degenerativni procesi koji pretežno nastupaju u srednjoj životnoj dobi. Preopterećenje, odnosno nepravilno opterećenje zgloba kuka dovodi do bola koji je prouzrokovan trošenjem hrskavice zgloba, a ukoliko ovakvo stanje traje duže vreme, dolazi do ograničenog kretanja praćenog bolovima, odnosno osteoartritisa zgloba kuka. Kada govorimo o artritisu, mi govorimo o više različitih oblika oboljenja zgloba kuka. Dok osteoartritis možemo povezati sa fizičkom traumom i uopšte faktorima koji mogu uticati na oštećenje hrskavice, ostali oblici artritisa su u vezi sa zapaljenjem sluzokože koja oblaže zglob. U određenim slučajevima možemo govoriti o neoperativnim oblicima lečenja, dok je za određena oboljenja odnosno oštećenja ovog zgloba neophodna operacija kuka, koja je na primer najsrećnije rešenje frakture kuka.

Kako rešiti bol u kuku?

Za uspešno lečenje bola u kuku je ključna reč lekara specijaliste, koji će postaviti tačnu (i u idealnom scenariju pravovremenu) dijagnozu. Kada je u pitanju lečenje ortopedskih povreda, fizikalna terapija svakako predstavlja važan aspekat i fizioterapeuti će primenjivati različite pristupe ne bi li pacijentu vratli mobilnost. S druge strane, oboljenje ili povreda kuka može zahtevati i lečenje operativnim putem. Kada govorimo o prelomu kuka, pacijenti se u osnovi gotovo po pravilu ovako leče, a o detaljima u vezi sa pristupom prelomu odlučuje lekar specijalista. Ono što pacijent može učiniti ne bi li dao doprinos svom uspešnom izlečenju jeste da odabere pouzdanog lekara koji će ga voditi kroz ovaj proces na najbolji mogući način, na osnovu informacija iz pouzdanih izvora i preporuka. Na našem prostoru postoje sjajne specijalističke bolnice kao što je Global Care Surgery koje prati dobar glas zbog stručnog i temeljnog pristupa tegobama pacijenata i njihovom oporavku.

Fast track koncept ubrzanog oporavka

U cilju poboljšanja kvaliteta i brzine postoperativnog oporavka pacijenata u našoj zemlji se primeni tretmana fast-track konceptom pristupa od 2007. godine, kada ga u domaću medicinsku praksu uvodi doktor Aleksandar Lažetić. Primenom ovog tretmana dolazi do redukcije postoperativnih komplikacija, kao i do brze mobilizacije i uopšte oporavka pacijenata. Skraćen stacionarni tretman (odnosno omogućen nastavak lečenja u kućnim uslovima već od prvog do trećeg postoperativnog dana) značajno povećava opšte zadovoljstvo pacijenata, te možemo govoriti o značajnom koraku napred moderne medicine. Multidisciplinarni pristup, koji podrazumeva mogućnost individualnog plana lečenja za svakog bolesnika, zaista predstavlja značajan boljitak na ovom planu, te pacijenti danas ne moraju da strahuju od dugog bolničkog lečenja i sporog oporavka, što već gotovo po navici povezujemo za povredama zgloba kuka.

Ukoliko osećate nelagodu ili bol u predelu kuka, imajte na umu da je bol signal nepovoljnog razvoja zdravstvenog stanja i sam po sebi je od velike pomoći budući da pomaže svakome od nas da blagovremeno reguliše svoju zdravstvenu tegobu. Bol u predelu kuka je utoliko alarmantniji jer govorimo o zglobu koji igra ključnu ulogu prilikom velikog broja svakodnevnih aktivnosti svakoga od nas. Nemojte odlagati obraćanje specijalisti i na vreme se suočite sa svojim zdravstvenim problemom ne biste li ga rešili i vratili se svojoj svakodnevici bez tegoba i bola.

SANDžaklija preporučuje

Šta naši urednici čitaju, gledaju i slušaju svake hefte. Prijavite se za Heftični Bilten i nikad više ne propustite velike priče.

Čitajte više

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.