Državnim budžetom protiv države

Ilustracija: Jelena Obradović
Ilustracija: Jelena Obradović
Svima koji učestvuju u donošenju državnog budžeta poznata je procedura sa rokovima kojih se moraju pridržavati pri donošenju i izvršenju budžeta i u tom smislu svako snosi odgovornost.
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Pola godine na pragu, a država BiH još uvijek bez budžeta

HDZ BiH predvođen Draganom Čovićem, podržan od vlade Hrvatske i pomognut dijelom EU već godinama vrši neviđen pritisak na državu BiH da se izvrši izmjena Izbornog zakona BiH po njihovom modelu, koji bi osigurao lideru HDZ Draganu Čoviću siguran izbor u Predsjedništvo BiH. Time bi Čović, kojeg sumnjače za mnoge kriminalne radnje, umjesto pred istražne organe sjeo za državni tron. Jedan od načina da se dođe do tog cilja, kod nas do sada neviđen, je nedopustiva blokada pri donošenju državnog Bužeta BiH, kojoj u sadejstvu sa Čovićem i drugima asistira, ko drugi nego Ministar finansija i trezora BiH Bevanda. Time se po Čovićevom diktatu budžet države stavlja u kontekst promjene Izbornog zakona BiH. Pri tome se koriste različite vrste pritiska na uticajne partije i uticajne pojedince, uključujući ucjene i prijetnje. A bilo je i priča o bojkotu izbora, ali kako to nosi ozbiljne rizike, od toga se odustalo.

Država BiH čeka svoj Budžet

Već svima u BiH, međunarodnim institucijama u BIH, kao i mnogima u EU i SAD, je dobro poznato da tandem Dodik i Čović sa svojom svitom, aktivno podržani od strane Srbije i Hrvatske, čine sve što je u njihovoj moći da oslabe BiH, sruše je, podijele i po tom pripoje Srbiji i Hrvatskoj, sukladno sporazumu koji su svojevremeno utanačili osuđeni ratni zločinci Milošević i Tuđman. Kako svi do sada isprobani metodi za postizanje tog cilja, uključujući i nametanje neprihvatljivih promjena u Izbornom zakonodavstvu, nisu urodili plodom, pokušava se spriječiti usvajanje državnog budžeta BiH, odnosno odgoditi njegovo usvajanje, kako bi se onemogućilo blagovremeno obezbjeđivanje finansijskih sredstava, bez kojih se ne mogu provesti predstojeći opći izbori, zakazani za 2. Oktobar 2022.g.

Aktivnu podršku na tom planu tandem Čović-Dodik ima od Ministra finansija i trezora Vjekoslava Bevande i Predsjedavajućeg Vijeća ministara Zorana Tegeltije. Dok Bevanda nakon propuštenih brojnih mjeseci traži dodatno vrijeme, za Tegeltiju je važniji posao bio put u Ameriku, kako bi lično agitovao za Dodika i Rs.

Da bi se na vrijeme obezbijedila sredstva za izbore, budžet države BiH trebao bi da bude usvojen do 19. Maja, što znači da bi za nepunih 5 dana trebao da bude razmotren i prihvaćen u Predsjedništvu BiH i na oba vijeća Parlamenta, a sjednica Vijeća ministara još nije ni zakazana. Time Tegeltija i Bevanda, kao produžena ruka Dodika i Čovića pokušavaju što duže odgoditi usvajanje Budžeta BiH, kako bi onemogućili provođenje izbora.

Podsjećamo da je CIK (Centralna izborna komisija) u skladu sa Izbornim zakonom zakazala izbore za 2. Oktobar 2022.g. i zatražila od Vijeća ministara da joj se odobri 11.728.000 KM za provođenje izbora. Odgovora od Vijeća ministara još nema, što upućuje na zaključak da se radi o opstrukcija koju vrše HDZ i Čović, a u istom kolu igraju Ministar Bevanda, pa možda i Tegeltija.

Pri tome se u medije plasiraju proizvoljna tumačenja da se novac za održavanje izbora može i mora osigurati isključivo iz Budžeta BiH. Kao da se troškovi izbora ne mogu obezbijediti i na drugi način i iz drugih izvora, pa i pozajmicom, koja bi bila vraćena iz budžeta, kad se budžet usvoji. Pominje se i mogućnost korištenja viška prihoda akumuliranih ranijih godina. Iz sličnih razloga posljedni izbori prije dvije godine morali su biti pomjereni za mjesec dana.

Ukoliko Budžet BiH ne bude usvojen do 19. Maja može ga nametnuti Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt, što bi u krajnjem i bila njegova obaveza, ali novo ozbiljno upozorenje.

Državni budžet je pravni i finansijski akt

Državni proračun ili budžet je plan prihoda i rashoda države za jednu godinu. To je pravni akt, koji se donosi po propisanoj proceduri za fiskalnu godinu, koja traje od 1.1. do 31.12.

Državni budžet priprema Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim ministarstvima i korisnicima budžeta, a usvaja ga Parlament. Budžetski korisnici su: sve institucije, organi i regulatorni organi koji se finansiraju iz budžeta BiH. Zakon o finansiranju institucija BiH objavljen je u Sl. Glasniku BiH 61/04.

O prijedlogu budžeta se glasa u Zastupničkom domu u drugom čitanju, kada se razmatraju i eventualni amandmani na zakon. Po tom slijedi ista procedura u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Pravilno koncipiran budžet treba da bude razvojni.

Strukturu prihoda državnog budžeta čine: porez na dohodak (iz realnog sektora, od fizičkih i pravnih lica), indirektni porezi, akcize, carine i ostali prihodi. Porezi čine oko 80% prihoda budžeta. Sredstva budžeta se mogu koristiti za razvoj industrije, poljoprivrede, socijalne potrebe, javnu upravu, vojne svrhe, međunarodne aktivnosti, nauku, zdravstvo…

Kad budžet ne bude usvojen do 31.12. prethodne za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom finansiranju, u pravillu na tri mjeseca, do 31.3. Ukoliko u toku izvršenja budžeta dođe do većeg ili manjeg ostvarenja prihoda ili promjene u potrošnji, vrši se izmjena budžeta – rebalans.

Budžet BiH za 2022.

Budžet BiH za ovu godinu još nije usvojen, a blizu smo polovini godine. Fiskalno vijeće BiH je tek 31. marta ove godine usvojilo Globalni okvir fiskalnog bilansa i politiku za period 2022 – 2024, sa Prijedlogom Budžeta za 2022.g. u iznosu 1 milijardu i 73,6 miliona KM, što je 46,5 miliona više nego prošle godine, ali Dokumenti okvirnog budžeta (DOP) i Prijedlog Budžeta još nisu podnijeti Vijeću ministara BiH.

Iz toga proizilazi realna prijetnja da zbog kašnjenja neće biti na vrijeme obezbjeđena sredstva za provođenje izbora, što može dovesti u pitanje njihovo provođenje. Na to Ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda kaže da se to “ne radi preko noći” i “po nečijim željama”. Po njegovom saopštenju od 21.4. nakon što nacrt Budžeta bude usvojen na Vijeću ministara biće dostavljen Ustavnom predlagaču – Predsjedništvu BiH, koje utvrđuje Prijedlog budžeta i prosljeđuje ga na konačno usvajanje Predstavničkom domu i Domu naroda PS BiH.

Budžet za 2021.g. Iznosio je 1,87 milijardi KM i bio je 3% veći nego 2020.g. Obuhvatio je finansiranje institucija BiH i međunarodne obaveze države, od kojih čak 844 miliona za servisiranje vanjskog duga.

Obzirom da nakon usvajanja Globalnog fiskalnog okvira nije bilo nikakvog opravdanog razloga za odlaganje donošenja budžeta, apeli za hitno usvajanje budžeta upućeni su sa više strana Predsjedniku Vijeća ministara Zoranu Tegeltiji i Ministru finansija i trezora Vjekoslavu Bevandi, ali ih to nije “udobrovoljilo”.

Svima koji učestvuju u donošenju državnog budžeta poznata je procedura sa rokovima kojih se moraju pridržavati pri donošenju i izvršenju budžeta i u tom smislu svako snosi odgovornost. U tome ključnu ulogu imaju Ministarstvo i ministar finansija i trezora.

Podsjećamo da zbog entitetskog bojkota Rs (pravdanog nametnutom izmjenom Krivičnog zakona od strane Visokog predstavnika V. Inzka) do 18.3.2022.g.nije usvojen ni Budžet BiH za 2021.g., čime su dovedene u pitanje milionske investicije.

Budžet FBiH za 2022.g.

Budžet FBiH za 2022.g. usvojen je 31.3.2022.g. u iznosu od 5,6 miljardi KM i veći je za 2% od budžeta 2021.g. Vjeruje se da će budžet doprinjeti stabilizaciji ekonomije i pružiti zaštitu ranjivim kategorijama, te stvoriti pretpostavke za ubrzaniji razvoj. U budžetu se prvi put obezbjeđuju sredstva za poljoprivredu, izgradnju autocesta i brzih cesta…

Budžet Rs za 2022.g.

NS RS je 15.12.2021.g. usvojila Budžet za 2022.g.u iznosu od 4.024 miljarde KM. Obzirom na opštu inflaciju, Budžet je u velikoj mjeri socijalni i usmjeren na zaštitu stanovništva. Razmotren je i Program ekonomskih reformi Rs za period 2022- 2024.g.

Budžet Brčko distrikta usvojen je 16.12.2021.za 2022.g. u iznosu od 239.163.267 KM.

Država još uvijek na privremenom finansiranju

Obzirom da Budžet BiH za 2022.g. nije usvojen do početka ove godine finansiranje korisnika budžeta u prva tri mjeseca vršeno je na osnovu Odluke o privremenom finansiranju za period I-III 2022.g., a kako budžet još uvijek nije usvojen privremeno finansiranje produženo je novom Odlukom za period IV-VI, koja je donesena 7.4.2022.g. Za finansiranje institucija BiH u drugom kvartalu utrošiće se 249.000.000 KM.

Potsjećamo da je na isti način vršeno finansiranje tokom cijele 2021.g. i u prvom tromjesečju 2022.g., što znači da se iz budžeta osiguravala samo osnovna funkcija i plaćao vanjski dug, bez ikakvih novih projekata. Finansiranje višegodišnjih projekata usvojenih budžetima iz ranijih godina vršeno je iz sredstava koja su prenesena u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH i namjenskim sredstvima.

Ima li odgovornosti za kašnjenje?

Pitamo se dokle ovako? Ko je i u kojoj mjeri odgovoran za ovakvo stanje? Umjesto da budžet države za fiskalnu godinu bude poznat i usvojen do kraja prethodne godine, kako bi korisnici budžeta znali na čemu su i čime raspolažu, usvanje budžeta se odlaže u nedogled. Kako po svemu izgleda država BiH ni ove godine neće uskoro dobiti svoj budžet, a bliži se polovina godine. Struktura prihoda i rashoda budžeta je približno ista svih postejtonskih godina i nije bilo nikakvog razloga da se Globalni okvir fiskalnog bilansa ne usvoji prije početka fiskalne godine. Na sceni su očigledno oportunizam i secesionizam, koji se iz sfere političkih odnosa prelijevaju i na državni budžet, kojim neprikosnoveno upravljaju HDZ BiH, Čović i Bevanda. Nije li vrijeme da ih se u njihovim tenzijama i nastojanjima zaustavi?

SANDžaklija preporučuje

Šta naši urednici čitaju, gledaju i slušaju svake hefte. Prijavite se za Heftični Bilten i nikad više ne propustite velike priče.

Čitajte više

Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

Search

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.