Adrijan Vuksanović – primjer modernog evropskog političara 

Za njega sam siguran da koliko u svom srcu voli Hrvatsku da sa istim žarom voli i Crnu Goru.
F00FF77E-6FBF-473B-B1C6-B84F8292259B
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

,,Umjetnošću čovjek mjeri vrijednost svojih nazora o svijetu i o zbivanju. S njom se čovjek miče tminama i svijetli na mračnom dnu stvarnosti, osvjetljavajući svoju tamnu stazu njenim sjajem, kao magičnim sumpornim okom, i tako se miče između zvijezda i tako živi. ”

Miroslav Krleža (1893-1981)

Adrijan Vuksanović predstavlja danas jednog od najznačajnih savremenih hrvatskih političara srednje generacije koji snagom, harizmom ali i političkim znanjem i kulturom plijeni i obogaćuje crnogorsku političku scenu ali i samu Crnu Goru pa i Zapadni Balkan. Sigmund Graf njemački pisac jednom je zapisao: ,,Na području koje zahtijeva najveću razboritost – u politici – bjesne obično najžešće strasti. ”Ta strast i posvećenost Adrijana Vusanovića političkim procesima u Crnoj Gori ogleda se prije svega u očuvanju ali i jačanju hrvatske nacionalne zajednice u Crnoj Gori koja čini jednu dragocjenu i bogatu zajednicu sa mnogobrojnim orginalnim kulturološkim aspektima ali i zbog bogastva njihovog (hrvatskog) maternjeg jezika. Veliko kulturološko nasljeđe Hrvata, Crne Gore čini našu državu bogatijom i ljepšom a samim tim i značajnijom na tlu Evrope.

Od samog početka devedesetih pa do današnjih dana nije bilo lako graditi, (izgraditi), čuvati i sačuvati integritet i identitet hrvatske građanske zajednice u Crnoj Gori. Taj put su izgrađivali brojni hrvatski intelektualci u Crnoj Gori svakako da je među njima i Adrijan Vuksanović. Danas, u svijetu to predstavlja temelj uspjeha svih savremenih i demokratskih političkih partija kakva je zapravo i HGI. Zapravo Adrijan Vuksanović predstavlja političara ispred svog vremena: mudrog i harizmatičnog, ozbiljnog i odgovornog, savremenog i evropskog. Politika zahtijeva veliku fleksibilnost uma kod pojedinaca koji su u nju uključeni poput Vuksanovića.

Vuksanovićev javni, kulturološki i politički angažman nesumnjivo predstavlja jedan dinamičan proces kao što je i samo crnogorsko društvo dinamično u svom razvoju, prolazeći kroz faze rasta, opadanja, reformi, transformacija još od samog početka 90-tih kao mlada ali još uvjek nedovoljno zrela demokratija. U stvari, politika je proces upravljanja, potreba za kojim se javlja upravo zato što je samo društvo dovoljno diferencirano i sadrži veliki broj društvenih grupa koje ostvaruju svoje interese. Ako pogledamo strukturu političkih procesa, ustanovićemo da se, zapravo, njihova aktuelizacija dešava u trenutku kada se ovi interesi iznesu na javnu raspravu i kada se treba suočiti i zaštiti intrese Hrvata u Crnoj Gori od nacionalista različitih boja.

Tanka je linija od nacionalizma do fašizma. No Adrijan Vuksanović je uspio da odgovori svim ovim izazovima i da postane jedna od popularnjih javnih ličnosti u Crnoj Gori. No to ne treba nikoga da iznenadi sobzirom da je pored politike i sfera kulture jedno od njegovih mnogobrojnih polja na kom se itekako dobro snalazi i koju afirmiše ne samo kroz javnu scenu već i kroz institucije sistema.

Politička misao Adrijana Vuksanovića je i svojevrsna politička tvrđava i jaka je samo ako je zasnovana na moralnoj snazi i napretku ne samo hrvatskog već sveukupnog društva u Crnoj Gori. Vuksanovićev Prometejski duh i titanska borba predstavlja primjer kakvi treba da budu političari. Da svojom moralnom snagom unose duh, energiju ali i svjetlost novih vremena. Da li je takav Vuksanovićev put lak? Naravno da nije uvjek će protiv sebe imati često retrogradne (frustrirane) snage i razne političke hijene koje žele iz prikrajka da ga unište.

Adrijan Vuksanović kao politički ali istovremeno i intelektualni lider hrvatskog naroda u Crnoj Gori stoji na čelu svoje zajednice, djeluje inspiriše i pomaže svojoj zajednici ali i njenim članovima u ostvarivanju ciljeva, aktivirajući u potpunosti njihove sposobnosti. Lider je uvijek usmjeren prema budućnosti, svog (hrvatskog) naroda on oblikuje gradi i vaja viziju te budućnosti poput drevnih kipara. Postavlja ciljeve, određuje prioritete i utvrđuje i održava standarde.

Dakle, politički lider je osoba koja na najkvalitetnji način afirmiše vrijednosti nacionalnog ali i građanskog bastiona i društva kom pripada. Njegova povezanost sa maticom Hrvatske u očuvanju i jačanju svih građanskih vrijednosti daje mu široku dimenziju i spektar djelovanja. Vuksanović je poput svetionika koji na plavom Jadranskom moru u olujnim noćima i burama uvjek nam iznova pokazuje taj siguran putu i tu sigurnu luku koju zovemo Evropa.

Adrijan predstavlja političara koji je svoj (hrvatski) identitet prekopirao u svoj imidž, i time na najljepši način pokazao i ukazao na svoj stav. Hrvati u Crnoj Gori su kroz dugu istoriju imali svoje brojne reprezente koji su afirmisali njihova djela, kulturu, književnost, pisanu riječ, običaje, Bokeljsku mornaricu,jedrenjake i brodove kao i brojne barokne i renesanse građevine uz katedrale i kapele koje i danas krase naše crnogorsko primorje.

Crna Gora je imala brojne političare koji su snagom svoje ličnosti i harizmom gradili mostove prijateljstva i spajali narode u svojim kulturološkim misijama. Iako politika predstavlja ,,mač sa dvije oštrice” to ne znači da u toj politici ne postoje oni izuzetni pojedinci koji plijene snagom svojih riječi i djela upravo takav je Vuksanović. Iako mi je draži kada je ,,među knjigama” nego kada je u politici to ne umanjuje njegovu vrijednost. Ko god je bio u prilici da ga sluša dok govori, o poeziji, prozi i kulturi ali i u politici uvidio je da ima pred sobom autentičnog oratora i mislioca, bez teatralnosti i patetičnosti.

Svaki njegov govor predstavlja magiju žive i oštroumne riječi koja se stiče posebnim darom onog trenutka kada ste rođeni. Adrijan Vuksanović kalo lider HGI predstavlja format i portret modernog političara savremene Crne Gore ali i Evrope. Raspolaže izuzetnim političkim i intelektualnim vještinama umijećem razumijevanja situacije i upravljanja ljudima. Harizmatična i emocionalna inteligencija ovog lidera su od velikog značaja za njegovo uspješno savladavanje mnogobrojnih izazova i prepreka koje stoje na crnogorskom često trnovitom političkom putu. Duboko vjeruje da se demokratija jedino može prevladati ukoliko je podržana jakim liderstvom i nepokolebljivim moralnim načelima i postulatima. Pored svega ovog Vuksanović jako podržava put Crne Gore ka EU.

Adrijan Vuksanović je jedan iz male plejade beskompromisnih boraca za istinu u Crnoj Gori. On je svoju vjeru u princip ljudskosti sa nepokolebljivom strašću, zagovara ističući da su ljudska prava važnija od političkih dogmi i argumenata kojima se ona ograničavaju, a da nacionalisti (svih boja) kriju svoju bezobzirnost prema ljudskom životu, iza velikih političkih fraza koje nemaju ni osnova ni smisla. Smatram da vrijeme koje je pred svima nama pokazaće svu snagu Adrijana Vuksanovića. Svaka kultura, svako (novo) doba, svaka slobodna, politička i filozofska misao daje nam slobodu izbora. Iza svakog odgovora ne stoji samo nivo političara koji je shvatio zakone univerzuma, i mudrost mislioca koji je proniknuo u tajne života, on u tom odnosu mora da daje sebe u svim okvirima svog djelovanja jer se to od njega očekuje u izgradnji jednog boljeg i pravednijeg društva.

Za njega sam siguran da koliko u svom srcu voli Hrvatsku da sa istim žarom voli i Crnu Goru. Završiću svoj esej o Adrijanu Vuksanoviću i kao političaru ali i kao književniku onako kako sam i započeo sa velikanom Miroslava Krleže koji je u svom djelu zapisao: ,,Da bi vršio valjano svoj zanat, pisac mora imati mogućnost da bude u neku ruku disident, pa čak i defetist, u odnosu na državu i institucije, na naciju i autoritete. On je razmetni sin koji se vraća svom očinskom ognjištu samo da bi mogao od njega ponovno otići. Negacija je njegov familijarni oblik prihvaćanja svijeta.”

Adrijan Vuksanović rođen je 21. novembra 1980. godine u Kotoru. Osnovnu školu završio je u Tivtu, kao i Srednju elektrotehničku školu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, na odsjeku energetika, smjer industrijska elektrotehnika i automatika. Radio je kao novinar i spiker na Radio Dux-u. Po završetku studija radno iskustvo sticao je u Elektroprivredi Crne Gore. Nakon toga bio je nastavnik u Srednjoj elektrotehničkoj školi „Vaso Aligrudić“ u Podgorici. Nakon parlamentarnih izbora 2016. poslanik je u Skupštini Crne Gore, gdje je dvije godine bio predsjednik Odbora za evropske integracije, dok je trenutno na mjestu zamjenika predsjednika. Član je Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore.

Adrijan Vuksanović je od 27. jula 2019. predsjednik Hrvatske građanske inicijative. Član je Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske od 2013. godine, a od iste godine je i član Hrvatskog nacionalnog vijeća, gdje je zastupljen u Odboru za kulturu i vjerska pitanja, kao i u Odboru za odnose s Republikom Hrvatskom. Od kraja 2013. godine bio je predsjednik Hrvatske krovne zajednice „Dux Croatourm“, pod čijom ingerencijom je i Radio Dux, jedini radio hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori. Jedan je od osnivača i potpredsjednik Crnogorske panevropske unije. Član je Matice hrvatske, kao i Društva nezavisnih književnika Crne Gore.

Pjesme su mu objavljivane u Hrvatskom slovu, Hrvatskoj književnoj reviji Marulić, Kodu i dr. Zastupljen je u Zajedničkoj zbirci „Pod platanom“, kao i u Antologiji „Hrvatsko pjesničko biserje“. Autor je pjesničke zbirke ,,Dvije trećine. “ Na izborima 2016. godine u Crnoj Gori bio je nosioc liste Hrvatske građanske inicijative. Na izbornom Saboru Hrvatske građanske inicijative, koji je održan 27.07.2019. godine u Multimedijalnoj dvorani Opštine Tivat, za novog predsjednika Hrvatske građanske inicijative izabran je Adrijan Vuksanović, tadašnji zastupnik HGI-ja u Skupštini Crne Gore.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.