Tri vrste uspjeha na Sudnjem danu

”A one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći a to će veliki uspjeh biti”
Ilustracija: Rami Habollah
Ilustracija: Rami Habollah
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Postoje tri vrste uspjeha na Sudnjem danu koje se spominju u Časnom Kur’anu:
– El-fevzul-mubin – očiti (jasni) uspjeh.
– El-fevzul-kebir – veliki uspjeh.
– El-fevzul-‘azim – ogromni (veličanstveni) uspjeh.

Koja je razlika između ovih vrsta uspjeha?

Spominjući očiti uspjeh (el-fevzul-mubin), Uzvišeni Allah je objavio: ”Reci: ‘Ako ne budem poslušan svome Gospodaru, ja se plašim patnje na Velikom danu.’ A onaj ko toga dana bude pošteđen, On mu se smilovao, i to je očiti uspjeh” (وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ). (El-En’am, 16.) Dakle, očiti ili jasni uspjeh znači samo da izbjegneš kaznu i da budeš spašen džehennemske vatre. Ovdje se ne spominje Džennet, pa je izbavljenje od džehennemske vatre očiti uspjeh i pobjeda.

Govoreći o velikom uspjehu (el-fevzul-kebir), Uzvišeni Allah, rekao je: ”A one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći a to će veliki uspjeh biti” (ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ). (El-Burudž, 11.) Veliki uspjeh (el-fevzul-kebir) je ulazak u Džennet. Međutim, ovdje nije spomenut vječni boravak u Džennetu, niti je opisan stepen blaženstva i užitka u njemu.

A što se tiče treće vrste uspjeha na Sudnjem danu, to je ogromni ili veličanstveni uspjeh (el-fevzul-‘azim), kao što se navodi u ajetima: ”Onoga ko se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu – On će uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, i to je uspjeh veličanstveni.” (وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (En-Nisa’, 13.) Zatim: ”Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga; to će, doista, uspjeh ogromni biti!” (Et-Tevba, 72.) U prvom ajetu se spominje Džennet i njegova vječnost, a u drugom ajetu, tj., u ajetu iz sure Et-Tevba, spominje se vječni Džennet i opisane su njegove nastambe (dvorci) i Allahovo zadovoljstvo stanovnicima Dženneta.

Molimo Uzvišenog i Milostivog Allaha da nas, naše roditelje, djecu, rodbinu i sve muslimane i muslimanke, obraduje veličanstvenim uspjehom (el-fevzul-‘azim) na Sudnjem danu. Amin!

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.