Najpovoljnija ponuda bjelopoljske firme “Elas”

Pravo učešća na javnom nadmetanju za dodjelu ugovora o koncesiji imala su domaća ili strana preduzeće ili druga pravna lica, preduzetnik ili pojedinac.
Najpovoljnija ponuda bjelopoljske firme “Elas”_6245a20211625.jpeg
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Bjelopoljska kompanija Elas dostavila je najpovoljniju ponudu po javnom oglasu za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta Ober u Bijelom Polju.

Ministarstvo kapitalnih investicija, na osnovu Zakona o koncesijama i rang liste, koju je 15. marta utvrdila Tenderska komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja po tom oglasu, donijela odluku o izboru najpovoljnije ponude.

“Shodno članu Zakona o koncesijama odluka i izbor najpovoljnije ponude dostavlja se ponuđačima i objavljuje se na sajtu Ministarstva kapitalnih investicija kao nadležnog organa”, navodi se u saopštenju.
Na odluku o izboru najpovoljnije ponude, kako se dodaje, ponuđači mogu da izjave žalbu Komisiji za koncesije Crne Gore u roku od 15 dana od dostavljanja odluke.

Koncesioni akt o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko-građevinskog kamena na tom lokalitetu Vlada je usvojila na sjednici 23. decembra prošle godine.
Pravo učešća na javnom nadmetanju za dodjelu ugovora o koncesiji imala su domaća ili strana preduzeće ili druga pravna lica, preduzetnik ili pojedinac, kao i konzorcijum ili neki drugi oblik poslovnog povezivanja, koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Iz Ministarstva je objašnjeno da se, kada je riječ o kriterijumima, ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade i ponuđeni obim godišnje rudarske proizvodnje vrednovao sa po 30 poena, reference ponuđača sa 15, prosječni bruto prihod i profit u posljednje tri godine sa po deset i kvalitet poslovnog plana, efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj sa pet bodova.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.