Sura Junus

Mnogi sljedbenici istine boje govoriti istinu iz straha da ne izgube svoju dunjalučku poziciju.
Ilustracija: Diyala Zada
Ilustracija: Diyala Zada
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Sura Junus je – prema kur’anskom redoslijedu – prva sura nazvana po jednom Allahovom poslaniku, a takvih sura ima šest: Junus, Hud, Ibrahim, Jusuf, Muhammed i Nuh.

Prenosi se od Vasile ibn Eska’a da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Dato mi je sedam dugih sura (et-tival) umjesto Tevrata, date su mi sure koje imaju više od stotinu ajeta (el-miejn – tj. sljedećih 11 sura među kojima je i sura Junus) umjesto Zebura, date su mi sure el-mesani – sure koje imaju stotinu ili manje od stotinu ajeta, (a to je sljedećih 20 sura) umjesto Indžila, a odlikovan sam sa kratkim surama – el-mufessal, tj. od sure Kâf pa do kraja Kur’ana.” (Ahmed)

Sura Junus nas uči da je uputa sukladna jačini imana, jer uputa (hidajet) je po stepenima kao i iman.
Sura Junus nas uči da Allah neće ostaviti čovjeka u tjeskobi i nevolji ako je od onih koji puno spominju i veličaju Allaha, i da će mu dati izlaz odakle se i ne nada.Sura Junus nas uči da je ustrajnost na istini i u pokornosti Allahu, dželle šanuhu, jedan od razloga uslišavanja dove.

Sura Junus nas uči da je Kur’an lijek za tvoju bolest, za tvoju tugu, za tvoje sumnje, za tvoj strah od tjeskobe i depresije i za sve što te muči. Zato se stalno druži sa Kur’anom i razmišljaj o njegovim uzvišenim značenjima, i živi s Kur’anom dušom i srcem.

Sura Junus nas uči da se mnogi sljedbenici istine boje govoriti istinu iz straha da ne izgube svoju poziciju i da ne budu kompromitirani jezicima zlih ljudi.

Sura Junus nas uči da je, srazmjerno jačini vjerovanja i ubjeđenja u susret sa Allahom, i pripremanje za taj susret.

Sura Junus nas uči da, ako neprijatelji razapnu mreže lukavstva i spletki, onda vjernici moraju pribjeći nepobjedivom oružju – pouzdanju u Allaha, kao što je Nuh, alejhi selam, rekao svome narodu: “O narode moj, ako vam je dodijao moj boravak među vama i moje opominjanje Allahovim dokazima –  a ja se stalno uzdam u Allaha –  onda se, zajedno sa božanstvima svojim, odlučite, i to ne krijte; zatim to nada mnom izvršite i ne odgađajte!” (Junus, 71.)

Sura Junus nas uči da je onaj ko nema znanja o nečemu neprijateljski raspoložen prema tome, a onaj ko nije upućen na stjecanje znanja omalovažava ga i prezire.

Sura Junus nas uči da, ako je čovjek iskren prema Allahu i ako se pokaje u vremenu kada se pokajanje prihvata (prije smrti), naći će da je Allah na njegovoj strani i da On prima iskreno pokajanje.

Sura Junus nas uči da je unošenje radosti u srca vjernika sunnet na koji mi često zaboravljamo.

Sura Junus nas uči da je selam pozdrav stanovnika Dženneta i da će tim pozdravom meleki pozdravljati džennetlije, kao što se navodi u ajetima: ”One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na Pravome putu podržati, zato što vjeruju; rijeke će teći ispred njih u džennetima zadovoljstva, molitva njihova bit će u njima: ‘Hvaljen neka si, Allahu!’, pozdrav njihov; ‘Mir vama!’, a njihova posljednja molitva: ‘Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo!”’

Sura Junus nas uči da, ako se istina i laž sretnu i sukobe, u islamu ne postoji nešto što se zove neutralnost, jer ko tada ne bude na strani istine, on je na strani zablude i laži.

Sura Junus nas uči da principi definiraju i određuju neprijatelje, osim kod sljedbenika strasti, kod njih se neprijatelji mijenjaju u skladu sa njihovim prohtjevima i hirovima, kao što je faraon mijenjao svoj odnos prema sihirbazima prije i nakon što su postali muslimani i sljedbenici Musaa, alejhi selam.

Sura Junus nas uči da nije svaki čovjek koji posjeduje određeno znanje i učenjak kojeg treba slijediti. Istinsko znanje je ono koje te vodi Allahu i Njegovom zadovoljstvu, kao i one koji te slijede u tome.

Sura Junus nas uči da pokvarenom nijetu i namjeri ne koristi čak ni znanje, već što više kod takvih raste znanje, to se više povećava nesloga i licemjerje, jer znanje je poput kiše nakon koje iz zemlje izraste slatko i ukusno grožđe, ali i gorka tikvica.

Sura Junus nas uči da se trebamo čuvati tri stvari, jer bi nam se mogle vratiti poput bumeranga, a to su: spletkarenje, nepravda i kršenje zakletve.

Sura Junus nas uči da niko ne može zatvoriti vrata koja je Allah otvorio, i da onoga ko ima blistav početak, čeka i blistav kraj.

Sura Junus nas uči da je ono što se dešava ljudima posljedica njihovih djela, njihovog rada i truda, te da se kazna i uništenje jednog naroda ne dešava osim nakon ljudskog zuluma i grijeha. Ljudi sami sebi zulum i nepravdu čine, i nije im dozvoljeno da se žale na Allaha i Njegovu odredbu zbog nedaća koje ih zadese, već treba da pogledaju šta su radili prije nego ih je sustigla nedaća i Allahova kazna, jer: ”Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti, ljudi je sami sebi čine.” (Junus, 44.)

Iako se u ovoj suri samo jednom spominje ime Allahovog poslanika Junusa, alejhi selam, i to ne samostalno već uz njegov narod, ova sura je nazvana po Junusu, alejhi selam, da bi Junusov narod ostao svjedok da čovjek ima ulogu u onome što mu se dešava u životu, jer je Junusov, alejhi selam, narod ustrajao na Pravom putu nakon pokajanja, uprkos odsustvu njihovog poslanika, i na taj način izbjegao Allahovu kaznu koja se bila nadvila nad njih i koju su svojim očima gledali.

Sura Junus nas uči da ljudska srca ne postaju iskrena prema svom Stvoritelju osim u nevolji, i ne smekšaju se osim u nesreći. A ako čovjek iz nesreće izađe sigurno i bez posljedica, zaboravlja na Allaha i svoju poniznost i skrušenost dok Ga je dozivao u dovama u toku nedaće koja ga je bila snašla.

Sura Junus nas uči da je život na ovome svijetu poput čekaonice i da su dunjalučke godine i stoljeća, u odnosu na Ahiret, samo kratki trenuci upoznavanja, a da pravi život dolazi tek nakon smrti.

Sura Junus nas uči da iskreni vjernik obožava Allaha u svim situacijama i okolnostima, zadovoljan Allahovom odredbom i sudbinom, jer zna da je Allahov izbor za njega bolji od njegovog vlastitog izbora, i da je Allahova dobrota prema njemu veća od njegove dobrote prema samom sebi, i da ono što ga je zadesilo nije ga moglo zaobići, a ono što ga je zaobišlo nije ga moglo zadesiti, i da će ono što mu je suđeno doći bez obzira na njegovu slabost, a da ono što mu nije suđeno ne može ostvariti svojom snagom.

Sura Junus nas uči da nema te sile koja može spriječiti dobro koje ti je Allah odredio – ni urokljivo oko, ni sihr, ni vlast, ni bilo kakva zavjera. Pera su podignuta, a mastilo se osušilo. Znaj da te ne može učiniti bogatim, osim Onaj Koji te je iskušao siromaštvom, niti te može izliječiti, osim Onaj Koji te je iskušao bolešću. Budi siguran i ubijeđen da se niko ne može ispriječiti između tebe i Allahovih blagodati koje su ti određene, i da tvoj bol, ma koliko jak bio, samo Gospodar svjetova može ukloniti. Stoga, bježi Allahu i Njemu iznesi svoje potrebe.

Sura Junus nas uči da mnogi ljudi padaju na ispitu strpljivosti, zato što sami sebi određuju rok svom strpljenju mimo Allaha. Pusti neka Milostivi Allah odabere dužinu tvog strpljenja, čak i ako je to na Ahiretu.

Sura Junus se završava naredbama koje trebaju biti praktična lekcija o vjerovanju u Allahovo određenje i sudbinu (kada i kader), a one glase:Predaj svoju sudbinu Allahu i ne traži utočište ni kod koga, osim kod Allaha.Samo se u Allaha pouzdaj i ne ostavljaj mjesta u svom srcu ni koliko igla u kojem se oslanjaš na nekog drugoga osim na Allaha.

Ne slabi svoju vjeru u Allahovu odredbu i sudbinu, bez obzira na sve, jer sve što Allah odredi je dobro za tebe.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

Budimo prijatelji

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.