Bijelo Polje u novembru najzagađeniji CG grad

Kako se pojašnjava, hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz sjeverne i centralne zone.
Bijelo Polje u novembru najzagađeniji CG grad_61c1d3bfed835.jpeg
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Agencija za zaštitu životne sredine objavila je zvještaj o kvalitetu vazduha za novembar, prema kojem su registrovana najveća prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u Bijelom Polju, Pljevljima, Podgorici i Nikšiću.

Bijelopoljci su čak 22 od 30 dana udisali vazduh lošeg kvaliteta, dok je vazduh u Pljevljima bio 17 dana sa prekoračenjima koncentracija PM 10 čestica.

U Podgorici je vazduh bio najzagađeniji na Zabjelu, sa 13 dana prekomjerne koncentracije ovih čestica, a u Bloku 5 dva danja manje. U Nikšiću je vazduh bio 12 dana lošeg kvaliteta, sa nedozvoljenim prekoračenjima.U izvještaju se navodi da su izmjerene i visoke koncentracije PM2,5 čestica na mjernim mjestima u sjevernoj i centralnoj zoni kvaliteta vazduha.

Kako se pojašnjava, hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz sjeverne i centralne zone.

Zaključuje se da je kvalitet vazduha u južnoj zoni, u kojoj se mjerna mjesta nalaze u Baru i Kotoru, u novembru bio zadovoljavajući po osnovu svih mjerenih parametara.

Iz Agencije je saopšteno da su u toku aktivnosti godišnjeg servisa i kalibracije mjernih uređaja za praćenje kvaliteta vazduha, uz pojašnjenje da je dio mjerne opreme servisiran i kalibrisan od strane akreditovane i ovlašćene institucije, te da je završena i montaža mjernih uređaja i provjera rada na terenu.

PM čestice su sastavni dio prašine, manje su od 10 mikrometara i predstavljaju smješu dima, čađi i kisjeline, uz teške metale poput olova, kadmijuma, nikla i arsena. Ove čestice nastaju kao posljedica kombinovanog uticaja grijanja, saobraćaja i industrije.

PM10 čestice su veličine 10 mikrona, a u prirodi su prisutne i one manje, od 4, 2,5 pa i promjera samo jednog mikrona. Poređenja radi, debljina dlake ljudske kose je 50-70 mikrona. Maksimalna dozvoljena vrijednost PM10 čestica u vazduhu, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, iznosi 50 mikrograma po kubnom metru, a tokom 2018. godine u Pljevljima je registrovano skoro 1200 mikrograma po metru kubnom, što je prekoračenje od skoro 25 puta. PM 10 i PM 2, 5 čestice lako dospijevaju u organizam i sa sobom nose teške metale, koje direktno unose u alveole.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.