Promocija sopstvene kompanije: dobra volja ili obaveza? / Žiška klip

Pokreni video
Da li smo u obavezi da promovišemo svoju kompaniju i da li hijerarhijska pozicija diktira angažovanje? Epizodu pripremili i prezentovali: Veljko Vukojičić i ...
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Pogledajte više