Kad srca postanu pusta od Kur’ana

Nekada su muslimani jedni druge tajno savjetovali, a danas jedni druge javno sramote i otkrivaju mahane.
Ilustracija: Mohsin Shahzad
Ilustracija: Mohsin Shahzad
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Ebul-‘Alije, rekao je: ”Doći se vrijeme kada će srca ljudi biti pusta od Kur’ana, neće osjećati slast i užitak u njegovom učenju i slijeđenju. Ako ne izvršavaju ono što im je naređeno putem Kur’ana, kažu: ‘Allah prašta i milostiv je.’ A ako rade ono što im je zabranjeno putem Kur’ana, kažu: ‘Bit će nam oprošteno, jer mi Allahu ne pripisujemo sudruga (ne činimo širk).’ Kod njih se sve svelo na pohlepu bez istinoljubivosti. Oni su zaogrnuli ovčije kože preko vučijih srca, i najbolji u vjeri među njima su laskavci (licemjeri).” (Imam Ahmed, Ez-Zuhd, str. 367.)

Znakovi po kojima se prepoznaju dobri ljudi

Hasan el-Basri, rekao je: ”Dobri ljudi imaju znakove po kojima se prepoznaju: iskren govor, ispunjavanje emaneta, čuvanje rodbinske veze, nepostojanje oholosti i uobraženosti, samilost prema slabima, činjenje dobročinstva i lijep ahlak.”

Nekim ljudima su vođstvo i vlast draži od zlata i srebra

Imam Sufjan es-Sevri, rekao je: ”Čuvaj se da ne budeš jedan od onih koji voli da se postupa po njegovim riječima, da se njegove riječi prenose i šire te da se njegov govor sluša. I čuvaj se ljubavi prema vođstvu, jer ima ljudi kojima je vođstvo (vlast) draže od zlata i srebra, i znaj da su to vrata koja samo istinski i pronicljivi učenjaci mogu vidjeti.” (El-Džerh vet-ta’dil, I/88.)

Nije svaka opskrba materijalno bogatstvo

Rečeno je: ”Nije svaka opskrba novac i materijalno bogatstvo, već u najljepšu oskrbu spada smirenost duše, svjetlo razuma, zdravlje tijela, čistoća srca, zdravo rezonovanje, majčina dova, očeva saosjećajnost, dječiji smijeh, prijateljska briga i dobro društvo.”

Nekada su muslimani jedni druge tajno savjetovali, a danas jedni druge javno sramote i otkrivaju mahane

Abdullah ibn Mubarek, rekao je: ”Kada bi (u prvim generacijama) musliman vidio kod brata muslimana nešto što mu se nije svidjelo, tajno bi mu naređivao dobro i tajno bi mu zabranjivao zlo i grijeh, pa bi bio nagrađen zbog čuvanja tajnosti brata muslimana i zbog zabranjivanja grijeha. A danas, ako neko vidi kod brata ono što prezire, naljuti se na brata muslimana i oskrnavi i otkrije njegovu tajnost, tj., otkrije grijeh koji je počinio u tajnosti.” (Ibn Hibban, Revdatul-‘ukala’, str. 197.)

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.