Zašto i kako vas ljudi sabotiraju | Ljudi su rakovi u kanti #vezeionebezveze

Pokreni video
Priča o rakovima u kanti se odnosi na takozvani mentalitet krabe. Sama priča ne znam odakle potiče (iako me podseća na Taoističku priču), ali se oslanja na p...
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Pogledajte više