Radio Beograd 2, emisija Riznica – Epoha kralja Uroša I i njegovih sinova, gost je Marko Aleksić

Pokreni video
Radio Beograd 2, nedelja, 10. jan 2021.Epoha kralja Uroša I i njegovih sinovaGost je mr Marko Aleksić, arheolog i istoričarStefan Uroš I rođen je 1223. godin...
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Pogledajte više