Da li imamo pravo na privatnost? / Žiška klip

Pokreni video
Odakle potiče potreba za privatnošću i da li su naše lične mreže zapravo mogu da budu naše sigurno mesto?Današnju epizodu pripremili i prezentovali: Veljko V...
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Pogledajte više