Gaslighting: koje tehnike razlikujemo? / Žiška klip

Pokreni video
Kako možete da prepoznate geslajtera i šta je whataboutism? Epizodu pripremili i prezentovali: Anđela Rojević i Goran JankuloskiPredloži nam temu, postavi pi...
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Pogledajte više