Šejtani u ljudskom obliku opasniji su od šejtana u džinskom obliku

Sura El-En'am nas uči da su bitne posljedice i završnica naših djela i našeg života, a ne počeci.
984fa883992065.5d4d64a3976e9
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Sura El-En’am objavljena je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u cijelosti u toku jedne noći u pratnji 70.000 meleka koji su povišenim glasom slavili Allaha i činili tesbih. Islamski učenjaci kažu da je ova sura objavljena noću, jer noćna atmosfera pogoduje ovoj veličanstvenoj duhovnosti. Ona počinje zahvalom (hamd) Allahu, a završava se ajetom o Allahovoj kazni i Njegovoj milosti i oprostu.
U suri El-En’am spomenuta su imena 18 Allahovih poslanika, od ukupno 25 poslanika, koliko ih je spomenuto u Kur’anu.

Sura El-En’am nas uči da je izvor bijede i stradalništva većine ljudi njihovo okretanje od Allahovih ajeta i Njegove upute, bilo zbog sklonosti prema dunjaluku i zadovoljstva onim u čemu se nalaze, ili pak zbog oholosti i inata.Stoga se ova sura obraća vjerniku da poveća svoje vjerovanje i ljubav prema Allahu i iskrenost u svom obožavanju i ibadetu, te nudi jasan odgovor materijalistima i poricateljima Božijeg postojanja govoreći o Allahovoj svemoći kroz Njegovo savršeno stvaranje.

Savršenstvo stvaranja i svekolika harmonija i sklad u svemiru su dva najveća dokaza veličine i jednoće Stvoritelja.

Sura El-En’am nas uči da je jedan od uzroka spuštanja nesreće čovjekovo zanemarivanje svog Gospodara, pa Allah dadne da ga zadesi nedaća kako bi ga podsjetio na njegovu slabost, te kako bi se vratio Allahu i kako ne bi nastavio hoditi putem nemara. Jer, koga nevolja ne približi Allahu, teško će ga blagodati vratiti Njemu.

Sura El-En’am nas uči da grijesi sprječavaju ljudski um da razmišlja i razumije Kur’an, prekrivaju srce i uskraćuju mu snagu promišljanja i kontemplacije, te da je najveća kazna za čovjeka da bude spriječen u razumijevanju Kur’ana.

Sura El-En’am nas uči da Allah ne prihvata verbalnu pobožnost i pobožnost srca sve dok je ne budu pratila dobra djela.

Sura El-En’am nas uči da Allah voli da Ga vjernici dozivaju i da Mu dovu upućuju u tajnosti, jer, Allaha u tajnosti neće dozivati i neće Mu dove upućivati osim onaj ko je siguran u Njegovu blizinu.

Sura El-En’am nas uči da ne dozvolimo da nam životne teškoće i problemi uzdrmaju srce i da se očaj uvuče u naše duše. Poteškoće će proći i biti otklonjene Allahovom milošću, i tvoj Gospodar će te spasiti kao što te je uvijek spašavao i dat će ti izlaz odakle se i ne nadaš.

Sura El-En’am nas uči da je islam vjera koja poštuje razum, a nametanje intelektualnog i idejnog tutorstva nad njim nespojivo je sa poštivanjem čovjekove vrijednosti i slobode.

Sura El-En’am nas uči da je jedno od najvećih djela srca ne pridavati važnost i ne strahovati od onih koji se ne boje Allaha, jer kako se možeš plašiti slabašnog stvorenja koje se ne boji svemoćnog Gospodara.

Sura El-En’am nas uči da je sigurnost (el-emn) jedna od najvećih Allahovih blagodati i da je ona posebno za one koji vjeruju u Allaha i koji vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju.

Sura El-En’am nas uči kakvo uzvišeno mjesto kod Allaha ima daija, onaj koji poziva u islam, te da je on čovjek kojeg Allah voli i kojeg je odabrao, pa mu je podario ljubav prema da’vi, podario mu je mudrost i učinio da preko njegovog jezika istina dođe do ljudi.
Zato nema ništa bolje i časnije od toga da te tvoj Gospodar učini ”vojnikom” i borcem za istinu i reformatorom.

Sura El-En’am nas uči da Allahovi poslanici nisu uzimali novac, niti bilo kakvu materijalnu nadoknadu za svoju poslaničku misiju, te da je nemoguće zamisliti uspjeh bilo kojeg reformatorskog poziva ako oni koji pozivaju u reformu ne slijede stazu Allahovih poslanika i vjerovjesnika.

Sura El-En’am nas uči da su šejtani u ljudskom obliku opasniji od šejtana u džinskom obliku, zato su oni prvi spomenuti u ajetu: ”Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu ljudi i džina koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanuli.” (El-En’am, 112.)

Sura El-En’am nas uči da ko misli ići putem istine a da nema neprijatelja, neka se sjeti puta Allahovih poslanika i neka se ne plaši velikog broja onih koji se suprotstavljaju putu istine, jer su oni malobrojni i beznačajni zbog svoje zablude, a vjernici su mnogobrojni i veliki zbog istine koju slijede. Brojnost nije dokaz ispravnosti, jer se ljudi poznaju po istini, a ne istina po ljudima.

Sura El-En’am nas uči da je islam potpuna i savršena vjera koja uređuje poslove pojedinca i društva, i ne postoji razdvajanje politike ummeta od njegove vjere, kao što je objavljeno: ”Reci: ‘Klanjanje  moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.”’ (El-En’am, 162.)

Sura El-En’am nas uči da su bitne posljedice i završnica naših djela i našeg života, a ne počeci.

Sura El-En’am nas uči da će svi strahovi i tuga nestati kad vjernici uđu u Džennet, u kojem nema straha od budućnosti, niti tuge zbog prošlosti.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.