Islamski učenjak koji je bio u službi siromaha

On je El-Lejs ibn Sa'd. Rođen je u provinciji Qalyubia u Egiptu, 94. h.g., a umro je 175. h.g., u osamdeset i prvoj godini.
sangpencerah
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

On je bio najveći učenjak i najugledniji čovjek u Egiptu u svoje vrijeme. Osim po znanju bio je poznat i po iznimnoj darežljivosti.
Svakodnevno je udjeljivao sadaku za 300 siromaha.Pravio je slatkiše za svoje studente i u njih stavljao zlatnike.Bio je uvijek vedar i nasmijan, mehkog srca, hranio je djecu svojom rukom i bio je u službi siromaha.Niko od njega nije nešto tražio, a da mu nije dao, niti mu je neko došao s nekom potrebom, a da mu nije pomogao da ispuni svoju potrebu.
Njegov godišnji prihod iznosio je osamdeset hiljada dinara (zlatnika), a nikada nije podlijegao obavezi davanja zekata, jer je toliko dijelio novac siromasima i potrebnima tokom cijele godine da kod sebe nije imao iznos (nisab) koji bi ga obavezivao na davanje zekata.
Izgorjela je kuća poznatom učenjaku i njegovom savremeniku Abdullahu ibn Lahi’i, pa mu je on poslao hiljadu dinara.Prilikom odlaska na hadž, imam Malik mu je poklonio posudu svježih hurmi, a on mu je vratio tu posudu punu zlatnika.Imam Šafija je govorio za njega: ”On je bolje poznavao fikh od imama Malika, samo što njegovi učenici nisu sačuvali (valorizirali) i afirmirali njegov mezheb.”Između ostalog, uspješno se bavio i trgovinom medom. Jedanput mu je došla žena sa čašom u ruci i tražila meda za svoga muža, pa joj je rekao: ”Idi kod Ebu Kusajme (njegovog radnika) i reci mu da ti dadne mješinu meda.” Kada joj je Ebu Kusajme dao mješinu meda, on mu je rekao: ”Ona je tražila u skladu sa svojom potrebom, a mi smo joj dali u skladu s našim mogućnostima.”
On je El-Lejs ibn Sa’d. Rođen je u provinciji Qalyubia u Egiptu, 94. h.g., a umro je 175. h.g., u osamdeset i prvoj godini.
Halid ibn Abdus-Selam el-Sadefi, rekao je: ”Bio sam na dženazi El-Lejsu ibn Sa’du sa svojim ocem i nikada nisam vidio veću dženazu. Vidio sam ljude kako tuguju za njim i kako jedni drugima izražavaju saučešće zbog njegove smrti. Rekao sam ocu: ”Oče, ovi ljudi izgledaju tako kao da je umro neko iz njihove porodice.” Otac mi je rekao: ”Sine, teško da ćeš ikad vidjeti nekoga poput El-Lejsa ibn Sa’da.”

(Izvori: Ibn Asakir, Tarih Dimešk, 50/377.; El-Bagdadi, Tarih Bagdad, 14/524.; Ez-Zehebi, Sijer el-‘alam en-nubela, 7/213.; Ebu Nu’ajm, Hiljetul-evlija, 7/319.)

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.