Glas si

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
"...Glas si što ezan uči, Glas si što dželata muči..."
Ilustracija: Wen Tong He
Ilustracija: Wen Tong He
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Glas si pred zoru što zvoni
Glas si što kraj uha tiho zbori
Glas si.
Glas si što stijenu lomi
Glas si što more gori
Glas si.
Glas si što u podne mije
Glas si što bitke bije
Glas si.
Glas si što u duši se čuje
Glas si zemlju što doji a ne truje
Glas si.
Glas si oko koga se golub svija
Glas si što damar dira
Glas si.
Glas si i kada noć pada
Glas si što tamu savlada
Glas si.
Glas si što nebom se ori
Glas si što bajrak vijori
Glas si.
Glas si što munje prska
Glas si i ponos drska.
Glas si.
Glas si i kad grmi i kad žeže
Glas si kada trese i kad reže
Glas si.
Glas si što ezan uči
Glas si što dželata muči
Glas si.
Glas si što slobodu vije
Glas si što nebesa grije
Glas si.
Glas si.
Glas si.
Živiš.

 

 

Čitajte više