Dva dana i dvije noći…

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
...za kakve stvorenja nikad nisu čula.
Ilustracija: Lejla Ahmedspahić
Ilustracija: Lejla Ahmedspahić
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Prenosi se da je Hasan el-Basri rekao: ”Postoje dva dana i dvije noći za kakve stvorenja nikada nisu čula: noć u kojoj zanoćiš sa onima u kaburovima a nisi spavao s njima noć prije toga, i noć čije će jutro biti Sudnji dan. Dan kada će doći glasnik od Allaha da te obavijesti hoćeš li biti stanovnik Dženneta ili stanovnik Džehennema i dan kada će ti knjiga tvojih djela biti data u desnu ili u lijevu ruku.” (Ehvalul-kubur, str. 154.)

Čitajte više