B92, Stanje nacije – Novi zahtev za rehabilitaciju Draže Mihailovića

Pokreni video
Emitovano 26. februara 2010. Gosti Aleksandar Čotrić (SPO) i Mladenko Colić, istoričar.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email