B92, Stanje nacije – Novi zahtev za rehabilitaciju Draže Mihailovića

Pokreni video
Emitovano 26. februara 2010. Gosti Aleksandar Čotrić (SPO) i Mladenko Colić, istoričar.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Pogledajte više