Endemi i subendemi Nacionalnog parka “Lovćen”

Uprkos brojnim florističkim i taksonomskim radovima, do danas nije urađena detaljna studija o balkanskoj endemičnoj flori u Crnoj Gori.