Znakovi Da Ćete Biti Uspješni

Pokreni video
Ovaj video će biti o faktorima uspjeha o kojima govori intelektualni gigant Thomas Sowell u svojoj knjizi Bogatstvo, Siromaštvo i Politika.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email