Izaberite dovoljno dobrog partnera, ne tražiti savršenog

Pokreni video
U videu sam ustvrdila da su oštećenja u nama popravljiva. I jesu. Potrebne su dve stvari za popravak: odluka i razgovor sa stručnom osobom. Ok i treća. Istra...
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email