Na UNINP sve što se radi na doktorskim studijama mora imati naučni karakter

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
"Ako pogledamo s nekim drugim univerzitetima u Srbiji otprilike smo na istom nivou u smislu broja radova koje tražimo da neko ima da bi mogao braniti doktorsku disertaciju", kaže prof. dr. Muzafer Saračević, prorektor za nauku IUNP.
Ilustracija: Isabella Akhtarshenas
Ilustracija: Isabella Akhtarshenas
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Nauka zauzima veoma važnu poziciju na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Pored toga što je visokoobrazovna ustanova i već 20 godina obrazuje mlade istovremeno je i naučno-istraživačka institucija  s akreditacijom naučno istraživačke organizacije. Također, sve što se radi na doktorskim studijama mora imati naučni karakter.

– Neko istraživanje koje je na zavidnom nivou i koje mora biti verifikovano od strane neke recenzentske komisije. Tu smo postavili neke pravične standarde i ako pogledamo s nekim drugim univerzitetima u Srbiji otprilike smo na istom nivou u smislu broja radova koje tražimo da neko ima da bi mogao braniti doktorsku disertaciju, kaže prof. dr. Muzafer Saračević prorektor za nauku IUNP.

Pojašnjava da se postavljaju isti standardi da bi neko mogao odbraniti doktorsku disertaciju.

– Postavili smo takve standarde da na primjer u toku polaganja predmeta u obavezi su da pišu rad i da taj rad bude dio tog predmeta i već do momenta prijave doktorske disertacije student će kroz predmete objaviti nekoliko radova i već imati spremnih nekoliko publikacija  i u svojoj biografiji nekoliko referenci što će im olakšati odbranu doktorske disertacije. Na taj način neće čekati treću godinu da samo polože predmete a da iza sebe nemaju naučni rad već će do treće imati nekoliko publikacija.

To je, naglašava, pokazatelj da student Internacionalnog univerziteta već tokom prve i druge godine doktorskih studija pišu radove i objavljuju. Novina je i da studenti koji žele odbraniti master rad u obavezi su objaviti jedan rad iz svoje master teze.

Čitajte više