Održavanje rodbinske veze štiti od ružne (tragične) smrti 

Čovjek od svoje rodbine doživljava mnoge uvrede i to je istina i realnost kojoj svjedočimo i sa kojom živimo.
Ilustracija: Ahmed Al-Refaie
Ilustracija: Ahmed Al-Refaie
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Buharija i Muslim bilježe hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kada je Allah stvorio sva stvorenja, ustala je rodbinska veza i rekla: ‘Gospodaru, ustala sam tražeći od Tebe zaštitu i utočište od kidanja rodbinskih veza.’ Uzvišeni Allah joj reče: ‘Hoćeš li biti zadovoljna ako budem čuvao i pazio onoga ko tebe bude čuvao i pazio, a ako odbacim onoga ko tebe ne bude čuvao i održavao?’ Rekla je: ‘Da, bit ću zadovoljna, Gospodaru!’ Allah joj je rekao: ‘To tebi pripada.’

Zatim je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Učite ako želite ajet: ”Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio.” (Muhammed, 22.-23.)

Seidu ibn Musejjebu je rečeno: ”Umro je Ibrahim bin Muhamed ibn Talha.”

Upitao je: ”Kako je umro?”

Rečeno mu je: ”Njegov dvorac se srušio na njega.”

Seid ibn Musejjeb, rekao je: ”To nije moguće, Allah odbija da na takav način umre čovjek poput njega.”

Ljudi su otkopali ruševinu i izvukli su Ibrahima ibn Muhameda ibn Talhu živog, bez ijedne rane i ogrebotine na tijelu.

Pitali su Seida ibn Musejjeba: ”Kako si znao da nije umro pod ruševinom?”

Rekao je: ”Zato što on održava rodbinske veze, a održavanje rodbinskih veza štiti od ružne (tragične ili nesretne) smrti.”

U hadisi-kudsiju navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Uzvišeni Allah, rekao je: ‘Ja sam Allah i Ja sam Milostivi (Er-Rahman), stvorio sam rodbinsku vezu (rahm) i nazvao je po Svome imenu. Onoga ko je bude čuvao i održavao, Ja ću ga čuvati, a ko je bude kidao, Ja ću ga odbaciti.”’ (Muttefekun alejhi)

Održavanje rodbinske veze ne znači da uzvratiš posjetu onome ko te je posjetio od rodbine, ili da na njegov poklon uzvratiš poklonom. Iako je ovo znak lijepog ahlaka i može se reći da potpada pod održavanje rodbinskih veza za koje će čovjek imati sevab i nagradu, ali mi to radimo i sa onima koji nam nisu rodbina, pa ko god nas posjeti i mi njega posjetimo, ko pita za nas i mi pitamo za njega, ko nas pozove na neku svečanost i mi njega pozovemo, ko nam dadne poklon i mi njemu na isti način uzvratimo.

Održavanje rodbinskih veza znači da ne prihvataš prekidanje rodbinske veze, makar tvoja rodbina (braća, sestre, amidže, daidže, tetke, i ostala rodbina) to prihvatali i činili. U tom smislu je i hadis u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Nije održavanje rodbinske veze u tome da uzvratiš posjetu onome ko tebe posjećuje, već održavanje rodbinske veze znači spajanje prekinute rodbinske veze.” (Buharija)

Čovjek od svoje rodbine doživljava mnoge uvrede i to je istina i realnost kojoj svjedočimo i sa kojom živimo. Nema porodice u kojoj nema zavidnika ili zlobnih članova, a nama je naređeno da budemo strpljivi i da održavamo rodbinske veze, a nipošto da ih kidamo. Stoga vrijedi pokušati jednom, dvaput i sto puta dok ne naiđemo na pozitivan odgovor s druge strane ili barem da imamo opravdanje kod Allaha, dželle šanuhu.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao jedan čovjek i rekao: ”Allahov Poslaniče, ja imam rodbinu s kojom održavam rodbinsku vezu, a oni tu vezu kidaju, ja lijepo postupam prema njima, a oni se prema meni loše odnose. Ja sam prema njima blag, a oni su grubi prema meni.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mu je: ”Ako je tako kao što kažeš, to je onda kao da ih hraniš žeravicom, i sve dok god budeš tako postupao, neprestano ćeš imati pomagača od Uzvišenog Allaha.” (Muslim)

Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.