Ukoliko jednom narodu negirate jezik, negirate mu i njegov nacionalni identitet

Fehratović naglasio da ne može nešto što je nepostojeće kao što je naziv jezika, biti mijenjano onim što je postojeće.
Dr. Fehratović: Ukoliko jednom narodu negirate jezik, negirate mu i njegov nacionalni identitet_616ec6335d670.jpeg
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Narodni poslanik Stranke pravde i pomirenja dr. Jahja Fehratović postavio je pitanje u Narodnoj skupštini ministru unutarnjih poslova Aleksandru Vulinu, da li je istinita informacija da je on dao instrukcije da se u dokumentima pripadnika bošnjačke nacionalnosti u rubrici koja je namijenjena za maternji jezik, upisuje bošnjački umjesto bosanski jezik.

„Ako je ova informacija tačna onda ona nije ispravna i ona zalazi i u zakonsku i ustavnu kategoriju neispravnosti kao i u jezičku i terminološku. Bošnjaci kao i svaki ostali narod imaju svoj maternji jezik koji je prihvaćen, koji je modificiran i koji ima svoje ime i on se zove bosanski jezik a bočnjački jezik jeste nešto što je izmišljena kovanica i što ne pripada nijednoj naučnoj kategoriji pa tako ni onome što je zapisano u ustau Republike Srbije, niti onim zakonima koji tretiraju jezički identitet svih naroda ove države pa među njima i Bošnjaka. Bosanski jezik jeste ustavna kategorija, bosanski jezik jeste kategorija onih zakona koji unutar sebe tretiraju prava pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih manjina i bilo kakvo prekrajanje njegovog naziva nije u skladu sa zakonom, niti sa ustavom Republike Srbije. Zato je ova informacija koja je došla vrlo uzburkala pripadnike bošnjačkog naroda jer nepoštivanjem naziva jednog naroda, ne poštivate ni taj narod.“

Naglasio da ne može nešto što je nepostojeće kao što je naziv jezika, biti mijenjano onim što je postojeće.

„Ukoliko jednom narodu negirate jezik, negirate mu i njegov nacionalni identitet, ukoliko mu negirate identitet, onda mu negirate i njega samoga. Bošnjaci su narod koji je autohton na ovim prostorima, koji ima svoj kulturni identitet, koji ima svoje trajanje i koji ima sve one odredice koje ga čine narodom, među kojima jezik kao i kod svakog drugog naroda predstavlja jednu od najvažnijih komponenti. Ime tog jezika jeste bosanski jezik, to je ime koje je postojavalo u kontinuitetu više hiljada godina i koje je kao takvo prisutno u svim spomenicima koji su ostali kao pisani trag trajanja ovog naroda na prostorima Balkana, pa i Republike Srbije. To ime jezika jeste ime koje je utemeljeno u naučnim kategorijama, taj jezik je opisan i gramatički i leksikografski i kroz umjetnost i kulturu bošnjačkog naroda i to je nešto što ustav Republike Srbije priznaje, to je nešto što je u obrazovnim sistemima Republike Srbije implementirano kao takvo. Zato ne smije nijedna institucija a posebno ne ona koja ima mogućnost da donosi nešto što se zove lična karta jednog naroda, da prekraja ni ustav, ni zakon Republike Srbije, niti smije da mijenja ime naziva jezika jednog naroda kao u ovom slučaju i zato naše pitanje jeste tragom ovih informacija, da su došle instrukcije od minstra Aleksandra Vulina, svim onima koji izdaju dokument a pripadnik je bošnjačke nacionalnosti, da umjesto bosanskog jezika u tim dokumentima stoji bošnjački jezik. Ovo je naravno nešto što je i pored jezičkog i političko pitanje i na čemu su postojavali i ustrajavali oni koji su dugo htjeli da zamrse sve ostale pa i bošnjačko-srpske odnose, negirajući ime ovom narodu, njegirajući mu postojanje, njegirajući mu njegov maternji jezik i to je nešto što je prevaziđeno i u naučnim krugovima, to je nešto što je prevaziđeno i u zakonskim i drugim okvirima i nema razloga da niko a posebno onaj koji ima odgovornu funkciju u ovoj državi, na bilo koji način iznova podrijeva ustavni poredak Republike Srbije ili da umanjuje ona prava koja su pripadnicima drugih naroda i manjinskih naroda zagarantirana kao što su u ovom slučaju Bošnjacima kao autohtonom narodu i na prostoru Republike Srbije.“

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.