Prezentiran modul “Komunalne djelatnosti”

Član Savjeta za razvoj grada, Sead Redžović naglasio je da se mora poraditi na jačanju ljudskih resursa.
Prezentiran modul “Komunalne djelatnosti”_6167863a0b4ce.jpeg
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

U okviru javne rasprave o nacrtu Plana održivog razvoja grada Novog Pazara 2021-2030. godine predstavljen je Modul Komunalne djelatnosti.

Istakli da će se u budućem periodu raditi na unapređenju svih komunalnih djelatnosti.

“Cilj svih pruženih komunalnih djelatnosti je da one budu u kontinuitetu, da budu dostupne svakom građaninu i da budu u odgovarajućem obimu. Ono na čemu će se zaista raditi u narednom periodu jeste unapređenje svih komunalnih djelatnosti, naročito ono što čini smisao života a to je šružanje zdrave pijaće vode za sve građane, odnošenje komulanih otpada, snabdijevanje toplotnom energijom što većeg broja ljudi na gradskom području i ostale aktivnosti koje su definisane zakonom.“, istakla Malića Plojović.

Član Savjeta za razvoj grada Sead Redžović naglasio da se mora poraditi na jačanju ljudskih resursa.

„Ono što sam ja želio iznijeti kao zamjerku ili neki prijedlog jeste to da se tamo navode odgovarajuća komunalna djelatnost, pa onda odmah ispod nje odgovarajući opis mjera kako da dođemo do realizaicije te djelatnosti. U većini ovih slučajeva se ponavljala jedna mjera a to su ljudski resursi i poboljšanje odnosno osnaživanje ljudskih resursa, sve ovo je lijepo iznešeno, napisano na papiru , međutim mi zaista imamo problem sa kadrovima, sa ljudima koji mogu da iznesu ovaj plan održivog razvoja grada Novog Pazara. Također sam istakao da zapošljeni u obrazovanju, zdravstvu imaju zakonsku obavezu da na godišnjem nivou imaju određen broj sati stručnog usavršavanja, što sam i predložio da jedinica lokalne samouprave napravi jedan takav plan tako što bismo usavršili, odnosno obučili kadrove, menadžere, kako u lokalnoj samoupravi tako i u javnim preduzećima, koji bi mogli da iznesu ovaj plan i program na svojim plećima. Još jedna od zamjerki jeste da nemamo nekih inovativnih rješenja, upravo to proističe iz tog što nemamo stručne kadrove. Ovo nije period na godinu, dvije nego za deset godina tako da u tom smislu moramo poraditi na jačanju ljudskih resursa“, kazao Sead Redžović.

Među komunalnim djelatnostima su i snabdijevanje vodom za piće, upravljanje komunalnim otpadom, gradski i prigradski prijevoz putnika kao i upravljanje javnim parkiralištima.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.