Mali smo mi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Dvije-tri kuće samo. Ali nam je sve veliko.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Dvije-tri kuće samo. Ali nam je
sve veliko:

Žene nam nose vodu sa bunara
kao da su neke velike žene.

Konji nam zaržu na brijegu
kao da su neki veliki konji.

Pčele nam izlijeću iz košnica
kao da su neke velike pčele.

Starci nam umiru
kao da su neki veliki starci.

I djeca nam se rađaju
kao da su neka velika djeca.

A mali smo. Gore plot, dolje plot,
i bunar.

Čitajte više