Mudrost se spušta s neba i ne nastanjuje srce u kojem se već nastanilo četvero

”Suština pobožnosti je prikrivanje nedaće, tako da ljudi misle da te nikada u životu nedaća nije snašla.” (Teslijetu ehlil-mesaib, I/17.)
Foto: Mohamed Osama
Foto: Mohamed Osama
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Prenosi se da je Ibrahim el-Havvas rekao: ”Mudrost se spušta s neba i ne nastanjuje srce u kojem se već nastanilo četvero: naklonost prema dunjaluku, briga za sutrašnju nafaku, ljubav prema izobilju i zavidnost bratu muslimanu.” (Hilyetul-evlija, XIII/326.)

Iskrenost se prepoznaje po svjetlu na licu

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rekao je: ”Na licu iskrenog vjernika i dobročinitelja pojavljuje se svjetlo od njegove iskrenosti, njegovo lice je lijepo i radosno i po tome se prepoznaje. Ista je stvar i sa pokvarenim lažovom, samo u obrnutom smislu. I što duže čovjek živi, ​​sve više će se ti tragovi pojavljivati i isticati, do te mjere da čovjek u mladosti može imati lijepo lice, ali ako živi nemoralnim životom i ustraje u tome, na kraju njegovog života pojavit će se ružnoća na njegovom licu koja je zapravo odraz njegove unutrašnje ružnoće, i obrnuto.” (Ibn Tejmije, El-Dževab es-sahih li men beddele dinul-Mesih – Ispravan odgovor onima koji su promijenili Isaovu, alejhi selam, vjeru, VI/489.)

Sedam stepenica do Dženneta

Jahja ibn Muaz, rekao je: ”Sedam je stepenica preko kojih vjernici nastoje dostići vječnu ahiretsku nagradu: pokajanje (et-tevba), zatim skromnost ili isposništvo (ez-zuhd), zatim zadovoljstvo (er-rida), zatim strah (el-havf), zatim čežnja (eš-ševk), zatim ljubav (el-mehabbe), zatim znanje ili spoznaja (el-ma’rife). S pokajanjem se čiste od grijeha, sa skromnošću i isposništvom odriču se dunjaluka, sa zadovoljstvom Allahovom odredbom stavljaju na sebe ”lance” iskrenog robovanja Allahu, sa strahom od Allaha prelaze džehennemske mostove, sa čežnjom prelaze u Džennet koji im je obećan, sa ljubavlju postaju svjesni Allahove milosti i sa znanjem stižu do Allaha.” (El-Asbahani, Hilyetul-evlija)

Suština pobožnosti

Imam Abdullah ibn Muhamed el-Herevi, rekao je: ”Suština pobožnosti je prikrivanje nedaće, tako da ljudi misle da te nikada u životu nedaća nije snašla.” (Teslijetu ehlil-mesaib, I/17.)

Pet svojstava neznalice

Ibn Abdul-Berr, rekao je: “Pet je prirodnih svojstava neznalice: bijes bez razloga, davanje bez prava, umaranje tijela u zabludi, nedostatak znanja i raspoznavanja prijatelja od neprijatelja te odavanje tajne svoga prijatelja.” (Behdžetul-medžalis, III/139.)

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.