B92, Stanje nacije – O mržnji u parlamentu Zoran Ostojić i Dejan Mirović

Pokreni video
Emitovano 16. februara 2009.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Pogledajte više